Wat is het concreet?

In de praktijk blijken misverstanden de bron te zijn van vele problemen bij de ontwikkeling van nieuwe software. Behaviour-Driven Development (BDD) is een Agile software-ontwikkelingsmethode die daarop inspeelt door de nadruk tijdens het hele proces te leggen op het mogelijk maken van communicatie tussen de niet-technische (business) en technische (development) betrokken personen.

Het benutten van alle voordelen van Behaviour-Driven Development is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. BDD is veel meer dan alleen uitblinken in test automation met Cucumber, waarvoor het vooral bekend is. Het gaat fundamenteel om het dichten van de communicatiekloof tussen business en IT, vanaf het ontwerp van de software t.e.m. de validatie.

Binnen een TETRA-onderzoeksproject met de titel ‘FIRST TIME RIGHT’ werd een BDDdna template ontwikkeld die het team begeleidt bij een haalbare, succesvolle en stapsgewijze implementatie van BDD. Met als doel een soepele overgang naar een succesvolle adoptie.

Voor wie is het?

Voor bedrijven die aan de start van een nieuw automatiseringstraject staan en tegelijk ook meer willen inzetten op de kwaliteit van hun eindproducten. Heel actueel in deze tijd van Digitale Transformatie & Innovatie. Niet alleen bij maatsoftware, maar ook bij invoering van bv. een beheerssoftware.

Hoe wordt dit aangepakt?

Wij stellen onze kennis ter beschikking middels de volgende diensten:

  • On-site consulting
  • Workshops
  • Webinars
  • Gherkin review
  • Ons ‘BDD Cookbook’

Waarom is dit interessant voor jou?

Tal van tools, methoden en technieken zijn beschikbaar om goed werkende software te ontwikkelen, maar de mate waarin het eindproduct ook aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet, blijkt in realiteit vaak onvoldoende. BDD biedt hierop een antwoord, maar vraagt wel een leercurve om toe te passen (change management!).
Met onze BDDdna-template en (desgewenst) begeleiding verlagen wij deze drempel.

Waar gaat het door?

  • Virtueel
  • On site
  • Bij UCLL