Inhoud

(Digitale) Innovatie initiëren bij bedrijven met terzake opgeleide studenten en lectoren-onderzoekers volgens de principes van Behaviour-Driven Development (BDD).  Onze BDD aanpak maakt een betere samenwerking en communicatie mogelijk tussen alle belanghebbenden van het project en leidt tot een oplossing welke direct ingebed kan worden in de bedrijfscontext. Dit resulteert in een applicatie waarop onafhankelijk verder gebouwd kan worden door het bedrijf. 

Wat is het concreet?

Een relaas van het bedrijf ACV dat met ons samenwerkte om de problematiek van correcte betaling van fietskoeriers via digitale innovatie (gebruik makend van AI) te verhelpen. Deze innovatie werd succesvol bewerkstelligd (met borging) door de principes van Behaviour Driven Development te gebruiken.

Voor wie?

Alle bedrijven en (sector)organisaties die een innovatie nastreven die ook direct kan landen in hun product portfolio.

Hoe doen we dit?

Door de principes van Behaviour Driven Development te volgen en dit samen met het bedrijf, met technisch onderlegde studenten en een multidisciplinair team van expert onderzoekers van UCLL uit te voeren.

Waarom is dit interessant voor je organisatie?

Innoveren is één zaak, de innovatie correct uitwerken (d.w.z. met betrokkenheid van alle stakeholders, aangevuld door onze expertise waar nodig) én doen landen in het ecosysteem van het bedrijf zelf, is vaak nog een uitdaging/final gap. UCLL heeft de methodieken ontwikkeld om deze laatste stap ook met succes te kunnen zetten.

Locatie

Deels op UCLL, deels bij het bedrijf/de organisatie zelf.

ESF logo

Cofinanciering door ESF (Europees Sociaal Fonds)