Wat is het concreet?

www.conflicthelden.be biedt een extra instrument aan om je begeleiding van jongeren te ondersteunen! Ga innovatief aan de slag in het offline en online begeleiden van jongeren in conflictsituaties. Ontdek de mogelijkheden van het digitaal platform www.conflicthelden.be en wordt een held in het begeleiden van conflict.

Tool

Conflicthelden.be is een online platform om de (offline) begeleidingen van jongeren (13 – 18j) te ondersteunen op vlak van conflicthantering. Hierbij kan het gaan over ruzies, agressie, pesten, frustraties, een ruzie thuis, …  Alle conflictsituaties waarbij jongeren ondersteuning kunnen gebruiken. Zowel als ze het moeilijk hebben met iets, of als ze zelf iets meemaken.

Op het online platform wordt een steunruimte (adviezen, getuigenissen, toeleiding naar hulpbronnen) en leeromgeving aangeboden (backupplannen, e-learning, methodieken, …). Op het leerplatform zijn ook oefeningen beschikbaar die voor iedereen toegankelijk zijn.

Workshop

Tijdens een workshop van een halve dag leer je als professional conflicthelden.be methodisch inzetten. Je krijgt alle nodige achtergrondinfo en gaat interactief aan de slag met de tool. Bovendien is er ruimte voor vragen, casusbespreking en intervisie.  

Conflicthelden.be werd door hogeschool UCLL in een onderzoek samen voor en met jongeren en professionals ontwikkeld op basis van de noden van de doelgroep. Daarnaast zijn de methodieken op Conflicthelden.be gebaseerd op werkzame methodieken en principes rond conflicthantering.

Voor wie is het ?

www.conflicthelden.be is er voor alle jongeren (13-18j) die in aanraking komen met conflictsituaties én de professionals  die hen daarbij kunnen helpen zoals begeleiders, opvoeders, , (zorg)leerkrachten,  (psychiatrisch) verpleegkundigen, contextbegeleiders, pedagogisch personeel, psychologen sociaal werkers, …

Hoe wordt dit aangepakt?

We bieden de workshop aan voor maximum 20 deelnemers, zodat er voldoende interactie mogelijk is en kan worden ingegaan op de eigen vragen van de deelnemers

Waarom is dit interessant voor jou?

We geloven erin dat Conflicthelden.be de volgende meerwaarde kan bieden:

  • tijd en afstand overbruggen
  • info/input bewaren
  • aangename oefenkansen aanbieden
  • methodieken systematiseren
  • kwaliteit van hulp vergroten
  • aanvullend, ondersteunend of ter voorbereiding van andere vormen van (offline of online) hulp

Soms zijn jongeren extra kwetsbaar in het omgaan met conflict. Ze hebben onze steun dan nodig. Wanneer ze het slachtoffer zijn, een omstaander of zelf een kort lontje hebben en makkelijk in conflict dreigen te gaan, er is voor elk wat wils. Via het online platform van conflicthelden proberen we aan de hand van getuigenissen, informatie en advies, maar vooral met werkzame methodieken en oefeningen de nodige inzichten, oefenkansen en nazorg te bieden.

Ook voor begeleiders biedt Conflicthelden.be houvast door methodieken aan te bieden die innovatief kunnen worden ingezet op een blended manier die aansluit bij de leefwereld van jongeren. Ook de stapsgewijze aanpak en de handleiding geven houvast. Daarnaast kunnen drempels van afstand en tijd overbrugd worden om ook zo de relatie met de jongere te versterken.

Ook de coronamaatregelen hebben impact op de conflicten die jongeren ervaren en op de manier van werken van professionals. Conflicthelden biedt via blended hulp hierbij een mogelijke vorm van (extra) ondersteuning.

Waar gaat het doorgaan?

De workshop kan online of offline doorgaan. We bieden hem aan voor jouw organisatie/school op vraag of je kan ook inschrijven op het open aanbod binnen de UCLL.

Hanne (Hanne.leirs@ucll.be) is steeds bereikbaar voor al jouw vragen. 

Waar kan ik me inschrijven voor de workshop?

https://research-expertise.ucll.be/nl/navormingen/conflictheldenbe