Wat is het concreet?

Duurzame extractie en analyse van hoogwaardige componenten uit o.a. afval- en nevenstromen. Zowel superkritische CO2 extractie als microgolf geassisteerde extractietoestellen zijn beschikbaar als alternatief voor klassieke solvent-extracties.

Deze laten toe om een breed palet aan hoogwaardige componenten te isoleren uit verschillende soorten grondstoffen. Deze technieken brengen een veelheid aan mogelijkheden met zich mee die onderzocht en geoptimaliseerd kunnen worden.

scCO2 van Waters

Voor wie is het ?

Bedrijven die op zoek zijn naar duurzame alternatieven voor hun klassieke solvent-gebaseerde extractieprocessen of die waardevolle componenten willen isoleren uit biomassa-stromen.

Hoe wordt dit aangepakt?

We bieden vier niveaus van samenwerking aan:

  1. Eerste gratis verkennend onderzoek: Bepalen welke componenten kunnen geëxtraheerd worden (kwalitatief onderzoek op laboschaal).
  2. Proces optimalisatie: Uitwerken van een geoptimaliseerd extractieproces of vertalen van een bestaand extractieproces naar een duurzamere versie.
  3. Applicatie ontwikkeling: In kaart brengen van mogelijke toepassingen van het extract, in gesprek gaan met potentiële afnemers van de extracten met het oog op introductie in de markt.
  4. Proof-of-concept: Opschaling van het proces, productie van grotere hoeveelheden extract en studie van de economische haalbaarheid.

Waarom is dit interessant voor jou?

De valorisatie en het hergebruik van nevenstromen en hun waardevolle componenten spelen een belangrijke rol in de essentiële transitie naar een meer circulaire economie.

Tevens noodzaakt de steeds strenger wordende regelgeving omtrent het gebruik van klassieke solventen en de groeiende vraag naar duurzame grondstoffen de ontwikkeling van meer alternatieve extractieprocessen.

Deze overschakeling naar groenere technologieën wordt ook binnen de Europese green deal sterk gestimuleerd.

Waar gaat het door?

Hogeschool UCLL, campus Gasthuisberg