Empatisch Frans

Wat is het concreet?

Tijdens de opleiding gaan we aan de slag met concrete voorbeelden van gesprekken met de doelgroep (ouders, cliënten, kinderen, patiënten) en oefenen we op sleutelzinnen die aansluiten bij de basisgespreksvaardigheden van het empathisch gesprek.

Gedurende 6 sessies van 3 uur oefenen we de gespreksvaardigheden en gesprekstechnieken in het Frans gebaseerd op geweldloze communicatie, oplossingsgericht communiceren, actief luisteren en verbindende communicatie.

Mogelijke thema’s waar intensief rond gewerkt wordt:

  • Aborder et accueillir un client/patient + se présenter dans son rôle de professionnel
  • Poser des questions
  • Paraphraser, reformuler, concrétiser
  • Téléphoner        
  • Gérer les émotions de l’interlocuteur
  • Terminer un entretien

Voor wie is het ?

Deze reeks is bedoeld voor hulpverleners, dienstverleners en begeleiders met remmingen om in een professionele context Frans te spreken. Dit omwille van een passieve of beperkte kennis Frans of door een gevoel van beperkte actieve woordenschat.

Voorwaarde voor deelname is het kunnen voeren van een eenvoudig, dagelijks gesprek in het Frans.
 

Hoe wordt dit aangepakt?

  • We werken aan de hand van dialogen, fiches met sleutelzinnen en sleutelwoorden.
  • We zetten in op praktische woordenschat voor het werkveld (aangepast aan de werksituaties van de deelnemers).
  • We wisselen luisteroefeningen, spreekoefeningen en  rollenspellen met elkaar af.
  • We leggen de link naar dagelijkse oefentips, zelfstudie en een online vrij aanbod.

Waarom is dit interessant voor jou?

Een respectvol en professioneel contact realiseren, is van groot belang, zowel binnen de hulp- en zorgrelatie, als erbuiten, bijvoorbeeld in de samenwerking met collega’s. Om elkaar optimaal te begrijpen, moeten we zo goed mogelijk elkaars taal spreken. Door de taal gericht te oefenen groeit je vertrouwen en straal je meer rust en zekerheid uit in gesprekken in het Frans.

Waar gaat het door?

Op maat van jouw vraag bieden we deze workshops online of offline.

Collega Sofie Van Pelt (sofie.vanpelt@ucll.be) schreef mee het boek 'Empathisch Frans voor hulp- en dienstverleners'  en staat steeds klaar voor al jouw vragen omtrent dit thema!