Wat is het concreet?

Een professionaliseringstraject op maat waarbij een (vak)werkgroep de mogelijkheden van Flipped Learning verkent in het schooljaar 2022-2023.

Voor wie is het ?

Leerkrachten uit (vak)werkgroepen van lagere of secundaire scholen.

Hoe wordt dit aangepakt?

  • Intakegesprek 
  • Kick-off waarbij het pedagogische-didactische kader van Flipped Learning wordt geduid en waarbij concrete tools worden aangereikt
  • Coaching gedurende het ontwerpproces van een flipped les(senreeks)
  • Bijsturing en toekomstplan na realisatie van de flipped les(senreeks)

Waarom is dit interessant voor jou?

Flipped Learning of flipping the classroom laat je als leerkracht toe om meer tijd te kunnen vrijmaken om kennis en vaardigheden diepgaand te verwerken in de klas en meer gericht te differentiëren.

Flipped Learning wil de klastijd namelijk zo efficiënt mogelijk gebruiken door de kennismaking met de nieuwe leerstof thuis te laten gebeuren. Je kan Flipped Learning echter ook inzetten om op een efficiënte manier reeds gekende leerinhoud op te frissen.

Door als (vak)werkgroep samen een ontwerpproces te doorlopen kunnen veranderingsprocessen op een onderbouwde en ondersteunde manier uitgerold worden binnen de deelnemende scholen.

Waar gaat het door?

De intake zal digitaal gebeuren. Voor de coaching wordt de locatie in overleg met de deelnemers bepaald.

Hoeveel kost het?

Dit betalend professionaliseringstraject zal begeleid worden door ons ervaren UCLL Flipped Learning team.