Wat is het concreet?

Doelstelling van deze vorming is om de competentie klinisch redeneren voor verpleegkundigen te verbreden en verdiepen.

De vorming bestaat uit 1 volledige dag.

In de voormiddag (9u – 12u) wordt een presentatie plenair gegeven waarin het belang van klinisch redeneren, het model van klinisch redeneren en een korte voorbeeldcasus wordt aangereikt.

In de namiddag (13u -16u) wordt het aangeleerde model ingeoefend aan de hand van een casus. Bij het inoefenen wordt in kleine groepen gewerkt (groepen van max 8 deelnemers). Elke werkgroep wordt bijgestaan door een UCLL docent om de oefening aan te brengen en te begeleiden.

Voor wie is deze vorming?

Zowel voor mentoren en verpleegkundigen die studenten verpleegkunde begeleiden in hun leerproces, als voor alle verpleegkundigen die vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn met het verpleegkundig zorgproces waarbij kwaliteit van zorg, persoonsgericht zorg en patiëntveiligheid centraal staan.

Waarom is dit interessant?

Op het einde van de vorming kent iedere deelnemer het model van klinisch redeneren en het belang ervan binnen de context van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Na het inoefenen van het model op basis van een casus weet elke deelnemer hoe het model kan toegepast worden in de dagelijkse praktijk op de verpleegafdeling.

Waar en wanneer gaat het doorgaan?

Het kan zowel op locatie als op hogeschool UCLL doorgaan.

De datum van de vorming wordt vastgelegd in samenspraak met  Peter Lowette, UCLL coördinator vorming klinisch redeneren.