De touwtjes opnieuw in handen:

Ontdek hoe het ontwerpen van een doordacht plan op school- en klasniveau, kinderen ruimte geeft om wiskunde te begrijpen en grondig te oefenen.

Ervaar hoe het ontwerpen van dit plan, leraren houvast geeft om gericht keuzes te maken in het jaarplan en met inzicht om te gaan met methodes en didactische materialen.

Doelgroep

(Team van) leraren en directies van de basisschool

Doelstellingen

Scholen versterken in het reken- en wiskundeonderwijs door samen:

  • leerlijnen en jaarplannen op te stellen op basis van de wiskundige inhoudelijke samenhang
  • materialen te onderzoeken die het realiseren van deze plannen ondersteunen

Teams op weg helpen en ondersteunen om het wiskundeonderwijs op een planmatige manier aan te pakken en uit te werken.

Programma

Een studiedag (3 uur) waarin één domein van wiskunde (in onderling overleg te bepalen) als casestudy onder de loep wordt genomen:

  • De ervaringen van leraren en hun klaspraktijk vullen we aan met onze inhoudelijke en didactische expertise  en we verkennen hoe we de leerlijn voor dit domein kunnen versterken.
  • Deze leerlijn vertalen we naar specifieke leerjaren/graden. We onderzoeken wat goede materialen zijn om deze ideeën in de wereld te zetten (voorbeeld leerboog)
  • We kijken vooruit naar kansen, mogelijkheden en hindernissen om dit leerlijndenken verder te implementeren en in de school in te bedden.  

Begeleiders

Experten van het expertisecentrum Art of Teaching en de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg: Els Van Emelen en Michèle Dexters, lectoren wiskunde EBA Lager en Kleuteronderwijs, onderzoekers Art of Teaching.

Praktisch

We gaan graag na in onderling overleg, waar en wanneer we deze navorming voor jou kunnen organiseren. Wil je deze vorming graag individueel volgen dan kan dat op de volgende link: Creëer meer impact met je wiskundeonderwijs!

Prijs

We maken graag een offerte op voor deze maatwerktrajecten.