Wat is het concreet?

Samen met elkaar leren over ethiek & zorgcultuur

Een lerende gemeenschap (LG) brengt mensen samen om met elkaar en van elkaar te leren, in dit geval over ethiek & zorgcultuur. De begeleider van een LG is een ervaren persoon die vertrouwd is met zorg-ethisch leren, de zorgcontext en groepsdynamiek.

Voor wie is het ?

Het is bedoeld voor diverse mensen uit een organisatie (bv een ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, psychiatrische instellingen…) die de uitdrukkelijke opdracht krijgen om het ethisch denken en handelen onder de aandacht te houden.

Hoe wordt dit aangepakt?

De lerende gemeenschap komt 5x samen over een periode van 1 jaar. Data worden in onderling overleg op voorhand vastgelegd.

De begeleider zorgt voor praktische ervaringsoefeningen, inhoud en reflectie die de vertrouwdheid van de deelnemers met goede zorg doet vergroten, en hen het belang ervan sterker laten aanvoelen. Begeleiders bewaken een goed evenwicht tussen sturen en laten gebeuren.

Het is een diepe en trage vorm van leren, waarbij het leren en veranderen intrinsiek met elkaar verbonden zijn. De deelnemers (met hun team) veranderen en hun team verandert tijdens het traject.

Deze lerende gemeenschap is een initiatief van UCLL Stimulans. Doel om  onderwijsinstellingen en organisaties uit de zorg- en welzijnssector te begeleiden in de duurzame borging van zorgethiek in de praktijk. 

Waarom is dit interessant voor jou?

De lerende gemeenschap helpt om de ethische competenties van medewerkers aan te scherpen, het groepsgevoel van medewerkers te vergroten en samen tijd te maken om antwoorden te vinden op ethische vraagstukken. Zo werk je aan een ethische zorgcultuur.

Waar gaat het door?

Kan online, op locatie van de organisatie of op UCLL campus Proximus of Diepenbeek.