WAT IS HET CONCREET?

‘Let’s go hybrid’ is een professionaliseringsaanbod waarin scholenteams van leerkrachten secundair onderwijs of lectoren hoger onderwijs leren om (een deel van) hun leeromgeving te ontwerpen op een hybride manier vanuit de bril van zelfregulatie. Met als doel leerlingen en/of studenten leren hoe ze cognitieve, metacognitieve en motivationele strategieën in kunnen zetten om hun leerdoelen te bereiken.
Digitale technologie en face-to-face interactievormen doordacht combineren.
Leren hoe je krachtige hybride leeromgevingen vorm kan geven waarin zelfregulatie gestimuleerd wordt.

hybrid

Voor wie is het?

Het aanbod richt zich naar leraren en schoolteams uit het secundair en hoger onderwijs.

HOE WORDT DIT AANGEPAKT?

De inspiratiegids ontwikkeld binnen praktijkwetenschappelijk onderzoek Hybrid21 wordt gebruikt als leidraad tijdens het ontwikkelproces. Er wordt een opstartsessie ingericht waarin enkele belangrijke kaders geduid worden, gevolgd door twee praktische ontwikkelsessies waarin leerkrachten of lectoren onder begeleiding van een ervaren Hybridcoach concreet aan de slag kunnen gaan. Teams die meer ontwikkelsessies willen, kunnen dit bijkomend aanvragen. 

WIE BEGELEIDT DE WORKSHOP?

Bart Boelen is onderwijstechnoloog en expert hybride leren aan Hogeschool UCLL. Hij ondersteunt collega’s en teams in het ontwikkelen van hybride cursussen. Daarnaast is hij betrokken in onderzoekprojecten die zich in het brede veld van hybride leren en onderwijstechnologie afspelen. 
Als leerkracht lager onderwijs probeerde hij het maximum te halen uit die ene PC die in zijn klas stond. In de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL gaf hij van 2008 tot 2014 het vak ICT voor het onderwijs. Hij behaalde een master in E-learning Design and Development.
Als pedagogisch-ict coördinator van het Atlas College Genk heeft hij digitalisering mee uitgestippeld en ondersteund. Tegelijk trok hij aan de kar van onderwijsinnovatie op de T2-campus in Genk. Momenteel begeleidt hij scholen(groepen) in het uittekenen van een visie en strategie op het vlak van digitalisering. Onderzoek naar hybride leren en zelfregulering vloeit hieruit voort en hiernaast behoort XR ook tot zijn werkterrein.

PRAKTISCH ?

Dit aanbod is dienstverlening-op-maat en wordt in-service aangeboden aan secundaire scholen en instellingen hoger onderwijs.