Wat is het concreet?

Wil jij bewust kiezen voor een inclusieve beeldvorming binnen je organisatie? Dan is deze workshop iets voor jou.

Taal en beelden zijn krachtiger dan we zelf beseffen. Daarom is correcte en inclusieve beeldvorming belangrijk. Wanneer wij over internationale projecten spreken, moeten we ons bewust zijn van invloed die onze taal en onze beelden hebben op onze omgeving: sympathisanten, vrienden, familie en collega’s.  
Ongewild sluipen er in onze narratieven stereotypen die een eenzijdig of onvolledig beeld brengen.

Inzicht in het proces van beeldvorming en in de typische valkuilen ervan is heel belangrijk om evenwaardige partnerschappen mogelijk te maken.

Voor wie is het ?

Deze reeks is bedoeld voor de brede en diverse waaier van mensen die bij vierde pijlerorganisaties en ngo’s betrokken zijn.

Hoe wordt dit aangepakt?

Gedurende 2 sessies van 2 uur (of 1 sessie van 3 uur) gaan we samen aan de slag. We vragen om ook eigen beeldmateriaal mee te brengen naar de workshop.

  • We gaan in dialoog over de impact van beelden in internationale samenwerking.
  • We reflecteren over bestaande stereotypes m.b.t. de verschillende werelddelen en we leren hoe deze tot stand gekomen zijn.
  • We kijken ook kritisch naar onze eigen beelden en de boodschappen die erin vervat zitten.
  • Tenslotte geven we concrete tips om bij te dragen tot een genuanceerde beeldvorming.

De opleiding is gebaseerd op bestaand onderzoek in verband met inclusieve beeldvorming, aangevuld door eigen ervaring.

Waarom is dit interessant voor jou?

Vierde pijlerorganisaties en ngo’s komen in contact met veel burgers via campagnes en fondsenwerving. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van welke beelden ze (onbewust) naar buiten brengen over de projecten, de organisaties in het zuiden, mensen, wereldverhoudingen, ontwikkelingssamenwerking.  

Waar gaat het doorgaan?

De workshop kan online of offline doorgaan op maat van jouw organisatie.

Wie begeleidt de workshop?

Sofie Van Pelt (Sofie.vanpelt@ucll.be) is docent in de Advanced Bachelor Global Citizenship and Development van UCLL. Ze geeft regelmatig vormingen over de impact van beelden aan studenten en ngo’s. Voor deze vorming werkt Sofie Van Pelt doorgaans samen met Paco Sanogo, die jaren in de ngo-sector actief was.