Wat is het concreet?

De Techniek- en WetenschapsAcademie  (TWA) biedt een kwaliteitsvol STE(A)M-aanbod aan voor kinderen en jongeren. In samenwerking met bedrijven zorgen wij voor een pakket-op-maat.

De TWA biedt bedrijven de mogelijkheid om in een samenwerking-op-maat STE(A)M-activiteiten aan te bieden aan kinderen en hun ouders.

STE(A)M staat hierbij voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Deze activiteiten variëren van fysieke workshops in groepen van ongeveer 15 kinderen, tot DoeBoxen die thuis zelf benut kunnen worden of online workshops en/of tutorials. STE(A)M blijft hier steevast de rode draad.

TWA

Voor wie is het ?

Voor kinderen (tussen 4 en 14 jaar) én hun ouders, ongeacht of het om eigen personeel of (toekomstige) klanten gaat.

Kinderen en jongeren leren de soft en hard skills om sterk te staan in een wereld die constant verandert. Via laagdrempelige maar educatieve activiteiten ontwikkelen ze hun STE(A)M-vaardigheden en kunnen ze (samen met hun ouders) aan de slag.

Hoe wordt dit aangepakt?

De Techniek- en WetenschapsAcademie gaat in gesprek met het bedrijf om de concrete vraag duidelijk af te lijnen. Vervolgens zal bepaald worden welke activiteiten de voorkeur dragen en of er specifieke inhouden aan bod moeten komen (bijvoorbeeld omdat ze te linken zijn met de kernactiviteiten van het bedrijf). Daarna volgt een all-in-offerte die de samenwerking concretiseert.

De TWA neemt vanaf de goedkeuring het heft in handen en voert het project uit van A tot Z, waarbij de lijn naar de partner kort wordt gehouden.

Waar gaat het door?

De activiteiten worden ingericht op een locatie die in samenspraak met de partner bepaald wordt: dat kan zowel op de locatie van de Techniek- en WetenschapsAcademie, als op de bedrijfslocatie zijn.

Er zijn echter ook activiteiten die plaats-onafhankelijk zijn (DoeBoxen of online workshops/tutorials).

Hoeveel kost het?

De kostprijs wordt op maat bepaald en is onder meer afhankelijk van de gekozen activiteiten. Neem contact met ons op voor een gedetailleerde prijssetting