Wat is het concreet?

Wat als je zelf in de schoenen van een bewoner komt te staan? Hoe kijk je dan naar maaltijdzorg in het woonzorgcentrum? 

Via een ervaringsgerichte workshop zetten we in op 'goede zorg' tijdens het maaltijdgebeuren. We laten zorgverleners aan den lijve ondervinden wat een bewoner dagelijks ervaart en wat we voor hen kunnen betekenen.

Voor wie is het ?

Deze navorming wordt aangevraagd door een voorziening voor ouderenzorg.
Zorgverleners werkzaam in het woonzorgcentrum (verpleegkundigen, zorgkundigen, vrijwilligers, ergotherapeuten, …). Een groep van 12 tot 16 geïnteresseerde medewerkers kunnen deelnemen.

Hoe wordt dit aangepakt?

We werken deze dag met verschillende methodieken en denken na over het effect van het eigen handelen op de bewoner.
In de voormiddag zoomen we breed in op de maaltijdzorg om in de namiddag dieper te kunnen uitwisselen en in te gaan op de vragen van de deelnemers in de dagelijkse praktijk. 

Onze collega-onderzoekers Sylvianne (sylvianne.vroonen) en Joke (joke.lemiengre) verzorgen deze interessante workshop en ben hen kan je terecht voor je concrete vragen omtrent deze workshop.

Waarom is dit interessant voor jou?

Door zorgverleners onder te dompelen in een maaltijdgebeuren worden inzichten en nieuwe manieren van handelen gestimuleerd. Zorgverleners worden geprikkeld om bij 'doodgewone' routinehandelingen, zoals bij de maaltijd, stil te staan en te reflecteren over wat zorgafstemming op de noden van de bewoner betekent.

Waar gaat het door?

In het woonzorgcentrum zelf (in afspraak kan dit ook doorgaan op locatie van UCLL)
Er worden twee lokalen met beamer en geluid ter beschikking gesteld waar de vorming ongestoord kan doorgaan.

Het woonzorgcentrum ontvangt een lijst met klaar te zetten materiaal (zoals relaxzetel, rollator, rolstoel, borden, tassen, etc.).

Eenvoudige catering (koffie, water, soep, broodjes) wordt vanuit het woonzorgcentrum voor de deelnemers voorzien.