Wat is het concreet?

ZorgWijs – een participatief verbetertraject voor inclusie, toegankelijkheid en verbindende communicatie

Wil je de inclusiviteit, toegankelijkheid en communicatiekwaliteit in jouw zorg- of welzijnsorganisatie evalueren en verbeteren? Dan is het ZorgWijs-traject iets voor jou.

Samen evalueren we op een kwalitatieve, interactieve manier de ‘organisational health literacy’ van jouw organisatie vanuit het perspectief van personen met een zorgvraag én professionals. Vervolgens  starten we een verbetertraject op, waarin we op zoek gaan naar verbetermogelijkheden, verbeteracties implementeren én hun impact evalueren.

Voor wie is het ?

Het aanbod is gericht op alle zorg- en welzijnsorganisaties.

Hoe wordt dit aangepakt?

Het traject start met een engagementsverklaring om een ‘gezondheidswijze’ organisatie te worden. Het traject vraagt bovendien ook om de nodige personeels- en tijdsinvestering in de ‘ZorgWijs-werkgroep’ van de organisatie, waarin patiënten en vertegenwoordigers van verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.

Na een startoverleg met de ZorgWijs-werkgroep, waarin uitdagingen binnen de organisatie besproken worden, is het tijd voor een focusgroep met zorgvragers en een focusgroep met professionals uit de organisatie. Op die manier wordt meer informatie ingewonnen over de uitdagingen.

Vervolgens gaat de ZorgWijs-werkgroep aan de slag om oplossingen voor die uitdagingen te bedenken. Wat start als een open brainstorm, evolueert stap voor stap naar concrete oplossingen die geïmplementeerd en geëvalueerd worden.

De lengte van het traject, aantal bijeenkomsten, eventuele bijkomende bevragingen, … zijn in onderling overleg te bepalen.

Waarom is dit interessant voor jou?

Het verbetertraject is in eerste instantie interessant omwille van de oplossingen die eruit voortvloeien voor uitdagingen rond inclusie, toegankelijkheid en verbindende communicatie.

In tweede instantie is het traject ook interessant omdat je je de verbetermethodiek eigen maakt doorheen het traject, en vervolgens zelfstandig dit kan toepassen.

Waar gaat het door?

Het traject vindt plaats binnen je organisatie.