Wat is het concreet?

Tijdens de COVID-19 crisis is meer dan ooit de waarde van mantelzorgers in de woonzorgcentra gebleken. Om verbinding tussen zorgverleners en mantelzorgers in woonzorgcentra te faciliteren, werd een inspiratiegids en een handboek uitgewerkt. Deze bevatten tientallen tips & tricks om in dialoog te gaan met de mantelzorgers.
Daarnaast begeleidt UCLL op maat woonzorgcentra a.d.h.v. 2 concrete trajecten naar een meer gedragen samenspel tussen mantelzorgers en zorgverleners.  

Het handboek en de inspiratiegids vind je alvast hier terug. 

Voor wie is het ?

Zorgverleners en mantelzorgers in de residentiële zorg (woonzorgcentra).  

Hoe wordt dit aangepakt?

De woonzorgcentra en hun zorgverleners kunnen kiezen uit 2 trajecten:

1. Als organisatie kiest u ervoor om de noden en behoeften van mantelzorgers en zorgverleners in kaart te brengen met behulp van de samenspelscan.

Onderzoekers van UCLL zetten de bevraging op poten en zorgen voor een analyse van de ingevulde vragenlijsten. Aan de hand van een feedbackrapport krijgt de organisatie een duidelijk zicht op de heersende noden en behoeften. Op die manier kan de inspiratiegids gericht ingezet worden in de woonzorgcentra.

2. Als organisatie kan je er ook voor kiezen om het mantelzorgtraject te doorlopen.

Hier ga je gedurende 12 maanden actief aan de slag rond visievorming. Je krijgt hiervoor een uitgewerkt draaiboek. Onderzoekers van UCLL zetten tweemaal een bevraging op poten en zorgen voor de analyse van de ingevulde vragenlijsten.
Aan de hand van het eerste feedbackrapport kan de organisatie goed geïnformeerd met de inspiratiegids aan de slag. Het tweede feedbackrapport geeft de organisatie meer informatie over de invloed van de geïmplementeerde inspirerende voorbeelden op het samenspel tussen mantelzorger en zorgverlener in het woonzorgcentrum.

Waarom is dit interessant voor jou?

Een woonzorgcentrum haalt veel voordelen uit een optimale relatie tussen mantelzorgers, bewoners en hun zorgverleners.
Mantelzorgers zullen zich meer begrepen voelen waardoor de kwaliteit van zorg gegeven door de zorgverleners meer naar waarde geschat wordt.
Bijkomend moeten tegen 1 januari 2023 alle woonzorgcentra een structureel beleid rond het vergroten van betrokkenheid van de mantelzorgers ingevoerd hebben.

Waar gaat het door?

De trajecten worden in jouw organisatie uitgerold.