Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren

Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen dankzij de inspanning en steun van vele mensen.

We willen in de eerste plaats de opdrachtgever bedanken. Dank aan de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om de opdracht te aanvaarden voor het uitvoeren van het onderzoek.

Een speciale dank gaat naar de leden van de stuurgroep voor de constructieve feedback en aangename samenwerking gedurende het verloop van het project. We bedanken ook graag de experten die hebben deelgenomen aan de verschillende werkgroepen met betrekking tot de ontwikkeling van de vragenlijst, het opstellen van de Roadmap Cyberpesten en het formuleren van beleidsaanbevelingen.

Bekijk het eindrapport

project_geweld_geteld_dep_wvg_201603_eindrapport_uc_leuven-limburg_21022019.pdf

In het kader van dit project heeft het expertisecentrum Resilient People van UC Leuven-Limburg de roadmap cyberpesten ontwikkeld om professionals, en meer specifiek scholen en leerkrachten, te ondersteunen. De roadmap bestaat uit: 

deel 1

Een tweedelige gids

DEEL 1 : cyberpesten? Deze gids biedt achtergrondinformatie met betrekking tot cyberpesterijen zoals de spelende dynamieken en de diverse vormen van cyberpesten.

deel 2

DEEL 2: vertaling naar de praktijk? 

Deze gids biedt een concreet plan van aanpak om mee aan de slag te gaan en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt gefocust op drie verschillende niveaus namelijk het schoolwelbevinden, preventie en curatie. 

deel 2 2

In een laatste hoofdstuk bieden we een overzicht van bestaande materialen en lessenpakketten met betrekking tot verschillende thema’s zoals (cyber)pesten, (online) weerbaarheid en relationeel en seksueel gedrag. 

Het overzicht is tot stand gekomen in samenspraak met experts met betrekking tot mediawijsheid, jeugdwerking, onderwijs en leerkrachten en (digitale) zorgleerkrachten uit het werkveld en een mooie geïllustreerde roadmap die je gidst doorheen de verschillende onderwerpen.

In een laatste hoofdstuk bieden we een overzicht van bestaande materialen en lessenpakketten met betrekking tot verschillende thema’s zoals (cyber)pesten, (online) weerbaarheid en relationeel en seksueel gedrag. 

Het overzicht is tot stand gekomen in samenspraak met experts met betrekking tot mediawijsheid, jeugdwerking, onderwijs en leerkrachten en (digitale) zorgleerkrachten uit het werkveld en een mooie geïllustreerde roadmap die je gidst doorheen de verschillende onderwerpen.

Roadmap

De roadmap

Deze illustratie biedt een leidraad doorheen de boekjes met de verschillende thema’s en subthema’s. De roadmap is een aantrekkelijk instrument om jou als leerkrachten en school ten alle tijde bewust de maken van de problematiek cyberpesten, de bijhorende negatieve gevolgen alsook tips en tricks om hiermee aan de slag te gaan.

Voor meer informatie met betrekking tot de roadmap cyberpesten, een bijkomende introductie om aan de slag te gaan of meer informatie rond de topics die aanbod komen, kan u contact opnemen met Evi Verdonck.

Roadmap - deel 1

Roadmap deel 1.pdf

Roadmap - deel 2

Roadmap deel 2.pdf

Visuele roadmap

Visuele roadmap.pdf