Babo is een methodiek om met jonge kinderen (3-8 jaar) in gesprek te gaan rond het gezin, kinderen weerbaarder te maken (preventie) en geweld in het gezin bespreekbaar te maken (interventie). Babo geeft je de mogelijkheid om ook de allerkleinsten aan het woord te laten, individueel, in groep of samen met het gezin. 

De methodiek van Babo is ontwikkeld voor alle professionals die beroepsmatig met jonge kinderen in aanraking komen (leerkrachten, hulp- en zorgverleners). Centraal in de methodiek staat de figuur ‘Babo’. Babo nodigt jonge kinderen uit om stil te staan bij het leven in een gezin en geweld in het gezin bespreekbaar te maken. Aan de hand van tekeningen, doe-opdrachten, handpop en verhalen met Babo in de hoofdrol, vertellen jonge kinderen over de afspraken en gewoonten in hun gezin, over fijne en moeilijke gezinssituaties en over hun ervaren emoties. Babo oefent met jonge kinderen in het kunnen aangeven van grenzen en opkomen voor zichzelf in het gezin. Bovendien reikt Babo je concrete handvaten aan om zorgwekkende gezinssituaties en intrafamiliaal geweld vroegtijdig te detecteren en te bespreken met kinderen en ouders. Met de aangereikte werkvormen kan je een aanbod op maat uitwerken en integreren in de dagelijkse werking met jonge kinderen.  

Meer inhoudelijke en praktische info vind je terug bij ‘inhoud’ of ‘praktisch’ (in linkerkolom)

Doelgroep

De navorming staat open voor zowel hulpverleners als leerkrachten die met jonge kinderen werken. We maken ons sterk dat de unieke uitwisseling tussen deze twee groepen professionals een meerwaarde is voor de kijk op het werken met kinderen rond het bespreekbaar maken van het gezin (preventief en curatief).  

Programma

Babo-workshop

We organiseren een Babo-workshop met Babo in de hoofdrol. Gekoppeld aan de Babo-box bieden we een vormingstraject aan waarin we met de methodiek van Babo aan de slag gaan. We staan stil hoe we met jonge kinderen kunnen spreken over hun gezin en hoe we geweld in het gezin bespreekbaar kunnen maken. We stellen Babo voor, oefenen de Babo methodiek in en gaan aan de slag met jouw noden, drempels en vragen rond Babo. Tijdens deze vorming maken we ons sterk om veel te oefenen, te werken met voorbeelden uit de praktijk, jouw ervaringen. Kortom, bereid je voor op een ‘hands-on’ ervaring!

inhoud

  • De Babo-methodiek: algemene principes
  • Via Babo transparant communiceren met jonge kinderen over het gezin en IFG
  • Aan de slag met Babo: kennismaken en oefenen met Babo
  • Babo-methodieken toepassen op eigen casusmateriaal
  • Draagkracht bij jonge kinderen vergroten: opvangen wat er loskomt
  • Transparant communiceren met ouders
Lesgever

Anneleen Roelandts

Anneleen
Roelandts
lector
UCLL

Ze is orthopedagoge met expertise in moeilijk hanteerbaar gedrag bij jonge kinderen en lector binnen de opleiding Banaba Buitengewoon Onderwijs UCLL. Ze is ook expert intrafamiliaal geweld binnen de expertisecentrum Resilient People UCLL en leidt professionals op in het praten en werken met jonge kinderen en hun gezin rond intrafamiliaal geweld.

Praktische info

We bespreken graag met jou, waar en wanneer we deze navorming voor jou kunnen organiseren. 

Datum en locatie (met begin- & einduur)
Contact

Anneleen Roelandts

Anneleen
Roelandts
Analytisch nummer
5108001000
Interne referentie
RP00010