Tijdens de opleiding gaan we aan de slag met concrete voorbeelden van gesprekken met ouders, cliënten, kinderen, patiënten en oefenen we op basisgespreksvaardigheden in het Frans. Gedurende 6 sessies van 3 uur oefenen we de gespreksvaardigheden en gesprekstechnieken in het Frans gebaseerd op geweldloze communicatie, oplossingsgericht communiceren, actief luisteren en verbindende communicatie.

Doelgroep

hulp- en dienstverleners

Doelstellingen

Een respectvol en professioneel contact realiseren, zowel binnen de hulp- en zorgrelatie, als erbuiten.

Programma

We werken aan de hand van dialogen, fiches met sleutelzinnen en sleutelwoorden.
We zetten in op praktische woordenschat voor het werkveld (aangepast aan de werksituaties van de deelnemers).
We wisselen luisteroefeningen, spreekoefeningen en  rollenspellen met elkaar af.
We leggen de link naar dagelijkse oefentips, zelfstudie en een online vrij aanbod. Mogelijke thema’s waar intensief rond gewerkt wordt:
•    Aborder et accueillir un client/patient + se présenter dans son rôle de professionnel
•    Poser des questions
•    Paraphraser, reformuler, concrétiser
•    Téléphoner        
•    Gérer les émotions de l’interlocuteur
•    Terminer un entretien   

Lesgever

Collega Sofie Van Pelt (sofie.vanpelt@ucll.be) schreef mee het boek 'Empathisch Frans voor hulp- en dienstverleners'  en staat steeds klaar voor al jouw vragen omtrent dit thema!

Georganiseerd door

UCLL - R&E - Inclusive Society

Locatie en datum
Comeniusgebouw (tweede verdieping) - Tiensevest 60 - 3000 Leuven
Comeniusgebouw (tweede verdieping) - Tiensevest 60 - 3000 Leuven
Comeniusgebouw (tweede verdieping) - Tiensevest 60 - 3000 Leuven
Comeniusgebouw (tweede verdieping) - Tiensevest 60 - 3000 Leuven
Comeniusgebouw (tweede verdieping) - Tiensevest 60 - 3000 Leuven
Comeniusgebouw (tweede verdieping) - Tiensevest 60 - 3000 Leuven
Prijs

300 EUR voor het hele traject.

Contact praktisch
Analytisch nummer
5 10 60 01 000
Interne referentie
NAV-IS-LEU-2023-007