Ons expertisecentrum Resilient People, de opleiding PBA Orthopedagogie en Rode Neuzen zetten met dit project samen in op psychische weerbaarheid bij jongeren. We kennen op dit moment de omvang van de gevolgen nog niet die de coronacrisis teweeg heeft gebracht inzake het mentaal welbevinden van onze jongeren. Maar dat er gevolgen zullen zijn, staat buiten kijf. Het voelt dan ook als onze verantwoordelijkheid om hier constructief mee aan de slag te gaan. Vandaag staat het thema mentale weerbaarheid hoog op de agenda van zowel ons onderwijssysteem als van onze maatschappij. De nood aan tools om het mentaal welbevinden van jongeren te verbeteren is dan ook de drijfveer geweest om onze lessenreeks ‘A Friend Like Me’ te ontwikkelen. Wij willen ons steentje bijdragen door jongeren bewust te maken van hun lichaamstaal en zo hun mentale weerbaarheid te versterken. 

A Friend Like Me’ biedt een helder en gebruiksvriendelijk lespakket aan, met een reeks interactieve lessen rond de kracht van lichaamstaal. De lessenreeks wordt voorafgegaan door een kortfilm met herkenbare situaties over de impact van onze lichaamstaal op ons mentaal welbevinden en het spiegelend effect ervan op de ander. We zetten hiervoor steeds maximaal in op veerkracht, verbinding, speelsheid, creativiteit en zelfsturing.

A Friend Like Me’ biedt no-nonsense leermateriaal met een hoek af, met inhoud die verbindt en blijft hangen. Het project wil een plek creëren waar onderwijs, kunst en onderzoek elkaar ontmoeten. Het motto van ‘A Friend Like Me’: Kunst als zuurstof voor ons onderwijs en onderwijs als sleutel voor maatschappelijke verandering.

Wij zijn op zoek naar 12 Rode Neuzenscholen die samen met ons in dit project willen stappen.

Dit is wat de deelnemende scholen mogen verwachten:

  • en kortfilm met herkenbare situaties over de impact van onze lichaamstaal
  • -Het educatief pakket ‘A Friend Like me’  
  • (6 lessen van 50’ met interactief leermateriaal en reflectieopdrachten) 
  • Een infopakket voor begeleiders

Check de flyer!

Begeleider

Leen Vennekens

Leen
Vennekens
Lector Bachelor Orthopedagogie, trainer SPRONG expertisecentrum Resilient People
UCLL

Leen Vennekens is Master communicatiewetenschappen en expert lichaamstaal en drama

Inge Henrotay

Inge
Henrotay
Lector Bachelor Orthopedagogie, trainer SPRONG expertisecentrum Resilient People
UCLL

Inge Henrotay is Bachelor orthopedagogie, Banaba Creatieve therapie (muziek) en expert lichaamstaal en expert lichaamstaal

Hanne Leirs

Hanne
Leirs
Docent
UCLL

Hanne Leirs is docent binnen het programma Welzijn, teamlid SPRONG van Resilient People; senior trainer LSCI, Rots en Water trainer en trainer Non-Violent Resistance.

Datum en locatie (met begin- & einduur)
Contact

Inge Henrotay

Inge
Henrotay
Interne referentie
RP00029