Hogeschool UCLL organiseert de multidisciplinaire basismodule volledig volgens de wettelijke vereisten bepaald in de codex, boek II, titel 4. De aanvullende vorming voor preventieadviseurs is modulair opgebouwd en bestaat uit 2 modules: de multidisciplinaire basismodule en de specialisatiemodule niveau 1 of niveau 2.
De multidisciplinaire basismodule bestaat uit minimaal 120u lesuren en is verschillend van de basisvorming preventie van 40u (ook gekend als PA niveau 3).
Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de preventieadviseur en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.
Om de cursisten optimaal te begeleiden en te coachen werken we in kleine groepen van maximum 30 cursisten en hanteren we interactieve werkvormen met veel praktische oefeningen.

Docenten
Onze docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.

Doelgroep

Aan deze multidisciplinaire basismodule kunnen kandidaten deelnemen die willen doorstromen naar de specialisatiemodule niveau 1 of niveau 2. Er gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Bij verdere doorstroming naar de specialisatiemodule niveau 1 of 2 zijn er wel specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing.

Doelstellingen

Leerinhoud en doelstellingen per lesonderdeel kunnen opgevraagd worden via mail via veiligheidskunde@ucll.be.

Programma

Te testen kennis en vaardigheden voor behalen van getuigschrift:

Vereiste vaardigheden

Je dient bekwaam te zijn om:

 • in teamverband mee te werken aan een gezamenlijke interdisciplinaire en coherente benadering van het beheersen van de risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn;
 • leiding te geven, te communiceren, coachen, onderhandelen en overtuigen;
 • op een wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie te verzamelen en te verwerken;
 • anderen, wat ook hun niveau is, te kunnen vormen om hun eigen welzijn te integreren;
 • de opgedane kennis en vaardigheden in praktijksituaties toe te passen.

Vereiste kennis
Inleiding

 • kennis van primaire, secundaire en tertiaire preventie
 • kennis van eerste, tweede en derde lijnsinterventie
 • kennis van methodes voor opsporing, analyse, diagnose, …
 • kennis i.v.m. multidisciplinariteit - interdisciplinariteit
 • kennis van het algemene wettelijk kader m.b.t. welzijn op het werk

Basisprincipes

 • basiskennis van humane en sociale aspecten, organisatie van het werk, employability, orga-nisatie en communicatieculturen
 • basiskennis van menselijke anatomie, fysiologie en psychologie
 • basiskennis van de juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk
 • basiskennis van de economische aspecten i.v.m. welzijn op het werk
 • kennis van de taken, verantwoordelijkheden, statuut, beroepsethiek, en deontologie van de verschillende actoren in het preventiebeleid: werkgever, hiërarchische lijn, werknemers, preventieadviseurs
 • basiskennis van andere aspecten die een invloed hebben op het welzijn van de werknemers: milieu,...

Opsporen van de risico's

 • kennis van de globale en participatieve benadering van het werksysteem
 • kennis van risicoanalysetechnieken en basiskennis i.v.m. epidemiologie
 • kennis van arbeidsanalyse en studie van de werkomstandigheden
 • kennis van arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • kennis van gegevensverzameling (klachten, afwezigheid, stress, geweld…) en gegevens-verwerking (statistiek, epidemiologie)

Inleiding tot de analyse en preventieprincipes van de specifieke preventiedisciplines

 • basiskennis van arbeidshygiëne
 • basiskennis van arbeidsgeneeskunde
 • basiskennis van omgevingsrisico's
 • basiskennis van chemische, biologische en fysische agentia: belasting, comfort, PBM,...
 • basiskennis van fysieke en mentale belasting
 • Kennis van brandpreventie, explosiegevaar
 • Kennis van veiligheid bij bouwwerken – werven
 • Kennis i.v.m. tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Basiskennis van de veiligheid van gebouwen (security)

Preventie en welzijnsbeleid

 • kennis van de structuren in het preventiebeleid: interne en externe preventiedienst, comité PBW, externe dienst voor technische controle op de werkplaats
 • kennis van het dynamisch risicobeheersingssysteem, globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, …
 • kennis van vorming en van informatie aan werknemers en hiërarchische lijn
 • kennis van de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van slachtoffers van een ongeval of een plotse ziekte en van de maatregelen te nemen in geval van een ernstig en onmiddellijk gevaar
 • kennis van de coördinatie van de preventieactiviteiten
 • basiskennis van communicatie-, consultatie-, overleg-, informatie-, motivatie- en animatietechnieken
 • kennis van vergaderings- en rapporteringstechnieken
 • kennis van samenwerkingsmogelijkheden met en informatievoorziening door organisaties en instellingen: inspectiediensten, adviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars, wetenschappelijke instellingen, werknemers- en werkgeversorganisaties,...
Praktische info

Deze multidisciplinaire basismodule omvat 120 lesuren.

Deelnemers kunnen gebruik maken van de hogeschoolinfrastructuur met o.a.:

 • ruime parking
 • restaurant met maaltijden aan democratische prijzen voor cursisten
 • mediatheek
 • draadloos netwerk en digitale leeromgeving

Deze opleiding geef recht op Vlaams Opleidingsverlof.

 

 

Locatie en periode
UCLL Campus Diepenbeek
Prijs

Prijs: € 1.875

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

Inbegrepen zijn:

 • studentenkaart met kortingen in het hogeschoolrestaurant
 • koffie, thee en water
 • lidmaatschap bij Prebes gedurende 2 jaar
 • evaluaties
Contact

Hilde Vrindts

Hilde
Vrindts
Contact praktisch

Hilde Bienkens

Hilde
Bienkens
Interne referentie
VK00019