Algemeen

Risicotaxatie en -monitoring van dossiers van partnergeweld 

Het RTI PG is gericht op professionals uit de sectoren politie, justitie en hulpverlening en biedt hen een handig hulpmiddel om op een professioneel gestructureerde wijze situaties van partnergeweld te beoordelen, risico’s te bepalen en aanknopingspunten bloot te leggen voor het beheren van deze risico’s. Het instrument neemt de bredere context van het geweld in rekening en ondersteunt professionals in het beoordelen van risicofactoren op het niveau van de individuele betrokkenen, van de relatie en de interactie tussen de partners én het sociale en professionele netwerk waarin de relatie is ingebed. RTI PG gidst professionals tevens door een structuur om acties voor opvolging te ondernemen, gebaseerd op de regelgeving. Het instrument is gebaseerd op een uitgebreide literatuurreview met betrekking tot bestaande risicotaxatie-instrumenten die geanalyseerd werden op hun psychometrische en praktische kwaliteiten en is hierdoor een wetenschappelijk onderbouwde tool dat aangepast is aan de noden en wensen van de praktijk.

Meer info kan je vinden op de website van risicotaxatie

Datum en locatie (met begin- & einduur)