Academie voor de Eerste Lijn

De Academie voor de Eerste lijn wenst de onderzoekscapaciteit in Vlaanderen over de eerste lijn vergroten. Ze zal de eerstelijnszones ondersteunen door kennis op te bouwen over echte persoonsgerichte zorg, innovatieve instrumenten en actieplannen ontwikkelen is samenwerking met de terreinactoren. Voorts moet de Academie de nood aan onderwijs en permanente vorming van zorgverleners helpen invullen en ertoe bijdragen dat de uitstroom van professionals uit de welzijns- en zorgsector wordt gemilderd. 

Code
KBS PCA 19
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Vlaams Instituut Eerste Lijn
Koning Boudewijnstichting
Projectleider
Expertisecentrum
Focuslijn
Partners
  • Arteveldehogeschool (BE)
  • Hogeschool Gent (BE)
  • KU Leuven - Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde (BE)
  • Karel de Grote Hogeschool (BE)
  • Katholieke Hogeschool Vives Zuid (BE)
  • Thomas More (BE)
  • Universiteit Antwerpen (BE)
  • Universiteit Gent (BE)
  • Vrije Universiteit Brussel (BE)