Advanced Design of e Learning Applications Personalizing

Ontwikkeling van een adaptieve leeromgeving waarin gamification een centrale rol speelt. Het is de bedoeling om adaptive computing in te zetten om de motivatie van lerenden te verhogen. Het project ontwikkelt hiervoor een automatische zero-toetsing, een automatische coach en een automatische evaluatiemethode. Het vernieuwende in dit projet is dat alles afgestemd is op het niveau van de student en hem/ haar een persoonlijk leerpad aanbiedt.

 

Code
ERA ADeAPTIVE 17
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Erasmus
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum
Partners
  • Universidad Autonoma de Madrid (ES)