Economische, milieutechnische en gridspecifieke impact van een tweede leven voor elektrische voertuigbatterijen als residentiële buffers

Onze elektriciteitsfactuur is gestegen door stijgende distributiekosten, een recente BTW-verhoging van 6% naar 21%, een belasting op het terugleveren van groene stroom (PV-injectie) én de actuele energietaks. Het residentieel bewaren van de eigen opgewekte elektriciteit kan helpen om zoveel en zolang mogelijk in het eigen verbruik te voorzien, bovendien zorgt dit voor een ontlasting van het net. Indien hierbij reeds gebruikte autobatterijen hérbruikt worden, slaat men twee vliegen in één klap. Dit PWO-voorstel richt zich op het hergebruik van Elektrische Voertuig (EV)-batterijen met een onderzoek van Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Cost Analysis (LCCA), milieu-impact, type invertoren, Power Quality en regeltechnische aspecten aan distributiezijde. Er zal voorzien worden in het opzetten van een demonstratie-opstelling en disseminatie naar werkveld en onderwijs.

Code
PWO Clever Bat 16
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Projectleider
Expertisecentrum