Effectiviteit van een food literacy pakket in de apotheek: ontwikkeling en evaluatie van een preventiemethodiek om food literacy te verhogen bij buurtteams in de eerste lijn.

 
Food literacy binnen de eerste lijn.
 
Vlaanderen zet met de hervorming binnen de eerstelijnszorg in op een verschuiving van zorg naar preventie en van monodisciplinair naar multi- & interdisciplinair werken. Hierbij wordt concreet gezocht naar methodieken om personen met een ziekterisico sneller te detecteren, educatie te geven en preventie in te bedden in de eerstelijnszorg. De huisapotheek is erg laagdrempelig, vaak een vertrouwenspersoon en de gemiddelde Belg gaat er maandelijks langs. Dit maakt dat de huisapotheker een ideale, maar nog onderbenutte zorgaanbieder op vlak van preventie is. Het meerjarenkader van de apotheker geeft ook aan dat de huisapotheker zijn rol ziet veranderen naar meer inzetten op een adviserende, educatieve en doorverwijsfunctie op vlak van gezonde leefstijl waaronder voeding. Om gericht en gefundeerd adviezen te geven over voeding & gedrag en waar nodig door te verwijzen naar arts of diëtist is het nodig dat apothekers opgeleid worden in het beantwoorden van voedingsvragen en instrumenten ter beschikking hebben om iemands voedingspatroon te screenen.
 
Het doel van dit project is om preventiemethodieken in de apotheek, en op deze manier in de eerstelijnszorg, te integreren. De methodiek, het food literacy (voedselvaardigheden) pakket,  omvat het volgende: 1) een opvallende informatiekiosk waar de zorgvrager met nudging technieken naar toe wordt geleid, 2) een voedingsscreeningstool, de voedingscheck, die in de kiosk zit en die de zorgvrager kan invullen, 3) een communicatietraining die voor apothekers wordt ontwikkeld en een navorming voor de buurtteams welke interdisciplinair zijn samengesteld. Dit pakket wordt als pilootinterventie uitgetest in 2 bestaande buurtteams (apothekers, huisartsen, diëtisten, …) van Zorgzaam Leuven en in nauwe samenwerking met het Brabants Apothekers Forum (BAF). Hierdoor wordt het pakket onmiddellijk geïntegreerd in bestaande eerstelijns structuren. Na positieve evaluatie van het project zijn de kiosk, online voedingscheck, nudging-aanpak en navorming beschikbaar voor bredere implementatie.

Code
PWO Food literacy 20
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Expertisecentrum
Partners
  • Algemene Pharmaceutische Bond (BE)
  • Brabants Apothekers Forum (BE)
  • KU Leuven (BE)
  • LMN Groot-Leuven (BE)
  • Sciensano (BE)
  • Vlaams Apothekers Netwerk (BE)
  • Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (BE)
  • Wageningen University (NL)
  • Zorgzaam Leuven (BE)