Migrant and refugee workers support for cultivating inter-cultural competences

De laatste jaren staat Europa voor veel uitdagingen in verband met de integratie van vluchtelingen en migranten. Om de integratie in de samenleving te bevorderen, is het van cruciaal belang dat de actoren die met asielzoekers en migranten werken, effectief kunnen omgaan met etnische, taalkundige, religieuze en culturele diversiteit en kunnen optreden als bruggenbouwer tussen culturen en waardensystemen.

Migrant and Refugee Support for Cultivating Inter-cultural Competences (@MigrationSpotlight) is een transnationaal project dat wordt gefinancierd door het Europese programma Erasmus+ en dat wordt uitgevoerd tussen november 2018 en november 2020. De 5 partners uit 5 EU-lidstaten (Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus en Griekenland) streven ernaar om de interculturele competenties van mensen die werken met vluchtelingen en migranten in hun landen te verbeteren door gebruik te maken van innovatieve onderwijs- en leerbenaderingen.

 

Code
ERA @MigrationSpotlight 18
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Erasmus
Expertisecentrum
Partners
  • Center for Jewish Bulgarian Cooperation (BG)
  • Educational excellence corporation Limited (CY)
  • Epimelitrio Chalkidiki (GR)
  • Gesellschaft zur Erhaltung und Durchfuehrung von Fachhochschulstudiengangen (AT)