Palliatieve zorg: à la recherche de l'essence

Met dit onderzoeksproject willen we inzicht ontwikkelen in de wijze waarop zorgethische competenties van zorgverleners in een palliatieve setting kunnen versterkt worden ahv een ervaringsgerichte benadering en wat de impact daarvan is op het zorgethisch klimaat van de setting.

Code
PRA Ervpal 20
Startdatum
Einddatum
Financieringskanaal
Zuster Leontine onderzoeksfonds
Projectleider
Projectmedewerker
Expertisecentrum