Stimulans richt zich op het versterken van zorgethische competenties. Ervaringsgericht stimuleren van ethische veerkracht bij mensen , organisaties en onderwijs in zorg en welzijn staat centraal. Zorgethiek als inspiratiebron, door middel van een geïntegreerde, participatieve en verbindende aanpak is gemeengoed in de projecten. Patiëntenparticipatie, ethisch leiderschap, invloed van digitale evoluties op zorgrelaties, ethische aspecten van misbruik zijn de thema's waar de lijn rond werkt in onderzoek en dienstverlening.

Op deze webpagina vindt u een greep uit het aanbod van UCLL Stimulans. Meer dan ad hoc initiatieven, wil Stimulans een duurzame en trajectmatige samenwerking met zorgvoorzieningen aangaan. Er wordt gekozen om op vraag en op maat van de gesprekspartners te werken.

UCLL Stimulans werkt samen met sTimul: zorg-ethisch lab VIVES: www.stimul.be.

Stimulans is ontstaan vanuit het denkwerk en de inspiratie van Joke Lemiengre. Ze is een blijvende inspirator voor Stimulans en de komende projecten.

Projectverantwoordelijke is Lies Beunens. Je kan mailen naar Lies.Beunens@ucll.be
Verantwoordelijke expertisecentrum Resilient People: anne.groenen@ucll.be.

 

Documentatie webinar 23/04/2021

Ruimte voor aandacht en verbinding - hoe zorgethisch werken en ethische veerkracht bewaren in woonzorgcentra?

Download de presentatie

webinar_zorgethiek_23_april_def.pdf

Brochure "Ethische veerkracht intervisie"

ethische_veerkracht_intervisie_brochure_def.pdf

Bochure "Relationele zorgethiek"

ethische_veerkracht_reflectiekader_tronto_def.pdf

KBS

Ethische veerkracht in Limburgse woonzorgcentra

COVID-19 zette de woonzorgcentra voor ongeziene uitdagingen waarbij de morele stress bij leidinggevenden en medewerkers hoge pieken bereikte. Ook de versoepelingsmaatregelen zetten WZC voor ethische keuzes om relationele geïndividualiseerde zorg binnen een veilig kader te vrijwaren.

UCLL Stimulans ontving van de Koning Boudewijnstichting ondersteuning om de Limburgse woonzorgcentra gratis vormingen aan te bieden.

Medewerkers Stimulans

lerende gemeenschap voor directies, stafmedewerkers en leidinggevenden

Het doel is om over woonzorgcentra heen ervaringen en goede praktijken op het vlak van ethische thema’s en beleidsvoering te delen. Elke bijeenkomst wordt op een specifiek thema ingegaan zoals “wonen en leven”, “samen gemotiveerd blijven”, “gastvrijheid”, “gedeelde verantwoordelijkheid” en wordt vanuit de zorgethiek gekaderd en verdiept.

Praktisch: 6 sessies van 2u op vooropgestelde tijdstippen, 2 deelnemers per WZC, maximaal 10 deelnemers per lerende gemeenschap. Bijeenkomsten gaan door in een veilige grote ruimte op UCLL Campus Genk. In de COVID-veiligheidsrichtlijnen opnieuw strenger worden, zullen de sessies online doorgaan.

Stimulans

Vormingen ervaringsleren

Beleef, ervaar en inspireer! de bijzondere kracht van ervaringsleren voor zorgethische groei

Zorgverleners met warme en zorgzame attitudes zijn een onmisbare schakel voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Een ervaringsgerichte aanpak is bijzonder krachtig om de ontwikkeling van ethische zorgattitudes te stimuleren. Stimulans UCLL (het vroegere sTimul Lubbeek) bouwt sinds jaren expertise uit over ervaringsleren en zorgethiek, via onderzoek en onderzoekstrajecten.

In Lanaken, op campus Sint-Barbara, worden op het zorg-ethisch lab inleeftweedaagses georgansieerd. Zorgverleners worden voor twee dagen en één nacht als patiënt/bewoner/cliënt op de afdeling opgenomen. Deze twee dagen beleven ze vanuit de positie van een zorgontvanger.

Het team zorgverleners bestaat uit studenten verpleegkunde of orthopedagogie die de volle verantwoordelijkheid krijgen om goede zorg te verlenen. Het inleven wordt met time-out voor feedback en reflectie onderbroken. Eind september kreeg het zorg-ethisch lab Stimulans bezoek van de Australische prof. Tracy Levitt-Jones, een deskundige in onderzoek rond empathie-ontwikkeling. Toekomstige onderzoeksmogelijkheden werden verkend.

interesse in vormingstrajecten met ervaringsleren?


in mei worden nieuwe tweedaagses georganiseerd.

Een inleeftweedaagse met terugkeersessie kost 420 euro per deelnemer, inschrijven kan je hier. Naast inleefsessies is er ook de mogelijkheid om binnen uw organisatie een workshop maaltijdzorg via ervaringsleren aan te vragen.
 

projecten

groeien in deugddoende zorg: roadmap voor leidinggevenden

Gedurende drie jaar werkten ouderzoekers van Stimulans UC-Leuven-Limburg en sTimul VIVES intensief met woonzorgcentra en het Agentschap Zorg en Gezondheid samen om de ouderenzorg te inspireren over ethisch verantwoorde ouderenzorg. Een boeiend project met, door en voor woonzorgcentra, met als inzet het stimuleren van deugddoende zorg vanuit relationeel werken. ‘Lerende gemeenschappen’ vormden de ruggengraat van het project. Alle projectinfo kan je vinden op www.ouderenzorgenethiek.be

Interesse in het deelnemen aan een lerende gemeenschap zorgethiek, of wil interesse om binnen uw voorziening een lerende gemeenschap op te starten? Neem hiervoor contact op met lies.beunens@ucll.be.

Download de roadmap

roadmap_voor_leidinggevenden.pdf