Case: PWO ASTMApping

Quasi wekelijks is berichtgeving in kranten, magazines en op het internet te vinden rond luchtvervuiling, dat het belangrijkste milieu-gerelateerde gezondheidsrisico veroorzaakt in Europa. Recente schattingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) suggereren dat luchtvervuiling aan de basis ligt van tot 80% van de vroegtijdige sterfgevallen, longaandoeningen en longkanker.

Hogeschool UC Leuven-Limburg en haar onderzoeksgroepen werken mee aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor onze planeet. Zo onderzoekt het expertisecentrum ‘Sustainable Resources’ van hogeschool UCLL onder meer welke impact het milieu en zijn klimaatveranderingen hebben op de gezondheid van de mens. Teneinde goede strategieën te ontwikkelen voor remediëring is het echter cruciaal om te allen tijde de graad van luchtvervuiling goed in te kunnen schatten.

Via vaste en mobiele analysetoestellen kunnen componenten zoals koolstofdioxide (CO2), ozon (O3), stikstofoxides (NOx), zwaveloxides (SOx), vluchtige organische componenten (VOC), fijn stof (particulate matter; PM), roet (black carbon)… tot op parts per billion (ppb) niveau in lucht geanalyseerd worden. Het probleem hiermee is dat deze meetinstallaties vaak duur, groot en weinig flexibel in te zetten zijn. In totaal staan in België zo’n 112 vaste meetstations, waarvan het overgrote deel in Vlaanderen gelokaliseerd zijn. Deze toestellen worden beheerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en meten PM2.5; PM10, O3 en NO2 waarden in de lucht, doch niet elk meetstation meet elk van deze 4 parameters. Op basis van de data afkomstig van deze meetstations wordt momenteel via een mathematische interpolatietechniek een ruimtelijk beeld geschept van de luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Er zijn heel wat manieren waarop je met ons in zee kan gaan. Als UCLL Research & Expertise stellen we onze expertise immers graag ter beschikking van bedrijven, organisaties en overheden.

 • Op grote schaal en/of contractueel
  Onderzoeken groot of klein; we gaan de uitdaging altijd aan. Veelal zijn de grootschalige projecten subsidieprojecten in samenwerking met diverse partners uit binnen- en buitenland. In opdracht van een organisatie, binnen een duidelijke scope en met een vooropgesteld budget is ook contractonderzoek mogelijk.
 • Maatwerk als maatstaf
  Samen gaan we op zoek naar financieringsmogelijkheden voor je project.
 • Ook onze studenten doen mee
  Méér Moving Minds nodig? Via studentenprojecten, tijdens stages of binnen het kader van een bachelorproef kunnen we onze studenten aanspreken om deel uit te maken van jouw ambities.
 • Expertise = onze service aan jou
  Wist je dat je steeds ons advies kan inwinnen over een brede waaier aan onderwerpen? In een eerste gesprek detailleren we samen we de verwachtingen én bespreken we de de mogelijke verdere stappen.

BLIKOPENER

Met financiële steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO) kan UCLL Research & Expertise u gratis aanbieden:

 • Ondersteuning bij de analyse van uw vraag of probleem
 • Eerstelijnsadvies
 • Verwijzen naar de geschikte partijen die u een oplossing kunnen bieden; het volledige netwerk van Vlaamse hogescholen staat voor u klaar!

Raadpleeg de website www.blikopener.vlaanderen