Morgen, 15 juni, is het de internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling. Naar schatting krijgt 1 op 6 zestigplussers in Vlaanderen daarmee te maken. Wekelijks komen meer dan 30 meldingen binnen over geweld tegen ouderen. 'Weinig', want onderzoek toont aan dat amper de helft er met iemand over durft te praten én het een onderbelichte problematiek is. Voor velen is het ook moeilijk om zich in te beelden dat ze ooit in een kwetsbare positie kunnen belanden. Expertisecentrum Resilient People heeft daarom samen met ouderen en professionals de toolbox 'Praatpicknick' ontwikkeld, in samenwerking met VLOCO, de CAW's en hulplijn 1712. De methodiek is bedoeld om samen met actieve, thuiswonende ouderen te praten over wat ouderenmis(be)handeling is, nog vóór bij henzelf de risico’s misschien toenemen en dus nog vóór ze er zelf mee geconfronteerd worden.

Misbehandeling is niet hetzelfde als mishandeling. De 'be' benadrukt dat er ook sprake kan zijn van onbewuste handelingen die verdriet, pijn of kwaadheid berokkenen. Het toont zich in verschillende gedaantes: fysiek, financieel en seksueel misbruik, verwaarlozing, schending van de rechten, maar ook gedrag zoals infantiliseren of stereotyperen. Meestal plegen mensen uit de directe omgeving het, zoals partners of (schoon)kinderen, vaak degenen die zorg verlenen. 

De methodiek maakt het thema ouderenmis(be)handeling op een laagdrempelige manier bespreekbaar met ouderen in een reeks van drie afzonderlijke praatpicknicks. Elke praatpicknick draait rond een specifiek thema: ‘financiën’, ‘grenzen bewaken’ of ‘stereotypering ouderen'.
praatpicknick
Inne Snijers
Ontwikkelde 'Praatpicknick' binnen expertisecentrum Resilient People
praatpicknick

Door verschillende thema’s rond ouderenmis(be)handeling met ouderen zelf te bespreken, zet 'Praatpicknick' in op de preventie ervan: ouderen zullen ouderenmis(be)handeling zelf sneller (h)erkennen en wie weet ook sneller met iemand erover spreken. Want laat dat nu juist zo moeilijk zijn. Ouderen die zelf te maken krijgen met ouderenmis(be)handeling ervaren vaak heel wat drempels om de situatie bespreekbaar te maken en te melden. Bijna de helft van hen praat er nooit over met vrienden of familie, en meldt het niet bij een officiële instantie. Vaak denken ze dat erover praten niet helpt, schamen ze zich of zijn ze loyaal aan ‘de pleger’, die meestal een vertrouwenspersoon is, zoals de partner de (klein)kinderen, buren, een professional …

Er is meer aandacht nodig voor geweld en mis(be)handeling van ouderen, ook bij professionals. Daarom werken we mee een initiatief zoals dit, om vormingen op te zetten voor professionele hulpverleners, zodat zij ouderenmis(be)handeling makkelijker kunnen herkennen en op de juiste manier kunnen melden.

Lily De Clercq
Stafmedewerker VLOCO - Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling
praatpicknick

Meer weten over het onderzoek en 'Praatpicknick'?

OVER EXPERTISECENTRUM RESILIENT PEOPLE

Resilient People bouwt als interdisciplinair expertisecentrum mee aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties in de samenleving. Met vier kernlijnen, bestaande uit medewerkers verbonden aan opleidingen van welzijn, gezondheidszorg, management en lerarenopleiding, zetten we in op deskundigheid, voeren we praktijkgericht onderzoek uit en bieden we vraaggestuurde dienstverleningen en navormingen aan, ter bevordering van sterke relaties en organisaties. We creëren maatschappelijk relevante projecten in de domeinen van welzijn, gezondheidszorg, justitie en onderwijs.