MAAK KENNIS MET ONZE ZORGTECHNOLOGISCHE INNOVATIES

Onze expertisecentra Health Innovation en Digital Solutions zijn voorloper in digitale zorgtechnologie. De hogeschool van de Moving Minds is met haar 8 expertisecentra actief in verschillende sectoren. Op het kruispunt van gezondheidszorg en digitalisering zit een groot innovatiepotentieel. Wat denk je van digitale tools voor mensen met dementie, een serious game om de eerstelijnszorg te ondersteunen of een VR-tool voor suïcidepreventie?

Daarom streven onze onderzoekers naar praktijkgerichte oplossingen om medewerkers in de zorg te ondersteunen. Dat doen ze vanuit campussen in de directe omgeving van toonaangevende ziekenhuizen. Je vindt hen ook terug in verschillende zorg- en welzijnsincubatoren. Dankzij lokale, nationale én internationale prestigeprojecten houden ze de vinger aan de pols in de sector.

Demcom

DemCom

Maak kennis met een digitaal hulpmiddel voor personen met dementie in de vorm van een webapplicatie. De app is platform-onafhankelijk, toegankelijk vanop meerdere toestellen met een internetverbinding, en vereist geen specifieke download.  

Dementieharp

Dementieharp

Om de kwaliteit van leven van personen met dementie te verhogen, hebben we een interactieve harp ontwikkeld die inspeelt op de zintuigen van personen met dementie en die hen daarnaast ook in beweging brengt.

Gamification ELZ

Gamification ELZ

Vanuit de vraag naar patiënt-centered care ontwikkelden we een serious-game waarmee we de speler duidelijk maken dat het niet evident is om een eigen zorgtraject te onderhouden en dat veel contact nodig is met de eerste lijn in de zorgverlening.

Suïcidepreventie

VR-tool suicidepreventie

Door middel van het doorlopen van een interactief scenario via een VR-bril worden studenten verpleegkunde en, in een latere fase hulpverleners, getraind in het detecteren van suïcidale ideatie en het voeren van het gesprek over het thema ‘zelfdoding’ met een persoon.