Onze hogeschool is een sterke speler in de wereld van zorg en welzijn. Zowel onze experten als onze studenten zijn actief aanwezig in deze sectoren. Ze geven vaak een zetje aan de bestaande werking via recente kennis én innovatieve realisaties. Via Techniek in de Zorg zet de hogeschool van de Moving Minds in op direct inzetbare technologie. Dat doen we om het leven voor iedereen een stukje aangenamer te maken.

Wat?

Technologische innovaties in de zorg zijn ‘hot’. Door een grondige voorstudie uit te voeren, worden de noden duidelijk in kaart gebracht. Het betrekken van professionals uit verschillende disciplines zoals technologen, verpleeg- en zorgkundigen, orthopedagogen, product designers,… én de betrokkenheid van de opdrachtgever zijn hierin essentieel. Op deze manier ontwerpen we direct inzetbare zorgtechnologische innovaties op maat van de eindgebruiker.

Zorg-technologische Cases

Kijk mee naar een aantal cases die onze onderzoekers samen met studenten realiseerden!

Voor wie?

  • zorg- en welzijnsinstellingen
  • woonzorgcentra
  • dienstverleningscentra voor personen met een beperking
  • bedrijven actief in de zorg
  • bedrijven niet actief in de zorgsector, die middels diversificatie hun productgamma willen aanbieden aan of nieuwe producten ontwerpen voor de zorgsector

Hoe?

We starten met een uitgebreid vooronderzoek. Dit vooronderzoek bestaat uit een nodenanalyse bestaande uit literatuurstudies, interviews met onze experts en observaties, indien nodig bij de opdrachtgever. De opdrachtgever werkt hierin actief samen met de onderzoekers. In sommige gevallen werken we samen met product designers om de integratie in de zorg- of welzijnssetting naadloos te laten verlopen.

Waarom is dit interessant voor jou?

Voor bedrijven zijn de noden die leven in de zorg- en welzijnssector vaak minder bekend. Omgekeerd zijn zorg- en welzijnsinstellingen vaak enorm gebaat bij bestaande technologische hulpmiddelen en hun mogelijkheden voor de zorg- en welzijnssector. “Techniek in de Zorg” speelt hierin een verbindende rol: op het kruispunt van vraag en aanbod én vanuit een grondige kennis van de sectoren.