Ouderenmis(be)handeling, het is een zwaar woord voor een nog complexere problematiek.  Op 15 juni, de dag tegen ouderenmis(be)handeling, wordt de thematiek extra onder de aandacht gebracht. En dat is nodig, want wereldwijd komt 1 op 6 ouderen ermee in aanraking. Ondanks dat het voorkomt in onze samenleving en de impact groot is bij betrokkenen, blijft het nog te vaak verborgen achter de gesloten deuren van de Vlaamse huishoudens. Er is nog veel onwetendheid over ouderenmis(be)handeling bij zowel senioren als professionals en er rust een groot taboe op het (h)erkennen van, én praten over mis(be)handeling bij ouderen. Onderzoekers binnen ons expertisecentrum Resilient People zetten met een 2-jarig praktijk wetenschappelijk onderzoek (PWO) de deuren op een kier en willen ouderenmis(be)handeling bespreekbaar maken.

Het doel van het onderzoek is om senioren en eerstelijnsprofessionals te sensibiliseren over ouderenmis(be)handeling door het te leren (h)erkennen en bespreekbaar te kunnen - en durven – maken. Dit gebeurt via een participatief ontwikkelonderzoek, ondersteund door een Lerend Netwerk dat de vertaling maakt naar de lokale aanpak en context. Het onderzoek werkt toe naar een methodiekbeschrijving van zogenaamde ‘open dialoogcafés’ waarin senioren en professionals op een laagdrempelige en interactieve manier het thema exploreren, (grenzen) (h)erkennen en bespreekbaar maken. Door deze proactieve, participatieve en lokale aanpak wil het onderzoek inzetten op een gevoelig en ethisch beladen thema.

Het onderzoek start in september 2021. Benieuwd naar het onderzoek?

Naar aanleiding van de internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling organiseert het Vlaams ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handeling (VLOCO) in samenwerking met UCLL op 14 en 15 juni 2021 een webinarreeks voor professionals. Joke Lemiengre, kernexpert zorgethiek (expertisecentrum Resilient People) is een van de sprekers. Ze illustreert aan de hand van praktische voorbeelden de ethische gelaagdheid van ouderenmis(be)handeling.

Publicatie

Evi Verdonck, kernexpert agressie en conflicten bij ons expertisecentrum Resilient People en Joke Lemiengre, kernexpert zorgethiek bij ons expertisecentrum Resilient People en lid van de ethische commissie van het Wit-Gele Kruis schetsen een beeld van de complexiteit van ouderenmis(be)handeling in Gezond thuis, het magazine van het Wit-Gele Kruis.