De hogeschool van de Moving Minds is met haar 8 expertisecentra actief in verschillende sectoren. Op het kruispunt van gezondheidszorg en digitalisering zit een groot innovatiepotentieel. Daarom streven onze onderzoekers naar praktijkgerichte oplossingen om medewerkers in de zorg te ondersteunen. Wat denk je van digitale tools voor mensen met dementie, een serious game om de eerstelijnszorg te ondersteunen of een VR-tool voor suïcidepreventie?

Een aantal hete hangijzers in de sector vragen om oplossingen die laagdrempelig én snel inzetbaar zijn. Onze expertisecentra Health Innovation en Digital Solutions houden daarom de vinger aan de pols. Dat doen ze door nauwe contacten met stagebedrijven, cursisten van navormingen en doorheen samenwerking met partners in het kader van – vaak internationale – projecten.

Een aantal van onze realisaties werden ook voorgesteld aan het brede publiek in het kader van de Health & Care-awards. De VR-tool rond suïcidepreventie die in samenwerking met VLESP werd ontwikkeld én LOSS, onze e-learningtool rond eenzaamheid die onze studenten van programma gezondheid samen met onze onderzoekers én met de mensen van Ziekenhuis Oost-Limburg realiseerden, werden door de jury genomineerd voor de awards ‘Innovatie’ en ‘Tools’. Beide projecten wonnen in hun categorie, LOSS sleepte ook de publieksprijs in de wacht.  

Op 26, 27 en 28 april 2022 stelden ze 4 producten en innovaties voor tijdens de Inspire Health & Care-beurs in Flanders Expo in Gent. Wil je meer weten en, wie weet, samenwerken met ons?