gezin verkennen

Wat is het concreet?

Babo is een methodiek om met jonge kinderen (3-8 jaar) in gesprek te gaan rond het gezin, kinderen weerbaarder te maken (preventie) en geweld in het gezin bespreekbaar te maken (interventie).
Babo geeft je de mogelijkheid om ook de allerkleinsten aan het woord te laten, individueel, in groep of samen met het gezin.

Leer de methodiek van Babo kennen via een workshop.

Babo reikt taal, beelden en werkvormen aan om met jonge kinderen en het gezin concreet aan de slag te gaan binnen 4 thema’s:

Thema 1: het gezin verkennen
In welk gezin leeft het kind?
Hoe ervaart het kind de relaties in het gezin?

 Thema 2: regels, behoeftes en afstemming in het gezin
Welke regels heeft het gezin? Wordt het kind gezien in het gezin?

Thema 3: omgaan met moeilijke momenten en opkomen voor jezelf
Hoe kan het kind een veilige plek vinden voor zichzelf en
veerkrachtig omgaan met geweld?

Thema 4: geweld in het gezin bespreken
Hoe betrekken we het kind in een gesprek rond geweld in het gezin?
Hoe werken we aan herstel?

Babo de beer

Voor wie is het ?

De methodiek van Babo is ontwikkeld voor alle professionals die beroepsmatig met jonge kinderen in aanraking komen: leerkrachten, hulp- en zorgverleners.

Hoe wordt dit aangepakt?

Centraal in de methodiek staat de figuur ‘Babo’. Babo nodigt jonge kinderen uit om stil te staan bij het leven in een gezin en geweld in het gezin bespreekbaar te maken. Aan de hand van tekeningen, doe-opdrachten, handpop en verhalen met Babo in de hoofdrol, vertellen jonge kinderen over de afspraken en gewoonten in hun gezin, over fijne en moeilijke gezinssituaties en over hun ervaren emoties. Babo oefent met jonge kinderen in het kunnen aangeven van grenzen en opkomen voor zichzelf in het gezin.

We stellen Babo voor, oefenen de Babo methodiek in en gaan aan de slag met jouw noden, drempels en vragen rond Babo. Tijdens de 2-daagse vorming maken we ons sterk om veel te oefenen, te werken met voorbeelden uit de praktijk, jouw ervaringen. Kortom, bereid je voor op een ‘hands-on’ vormingservaring!

Dag 1 (4u) 

  • De Babo-methodiek: algemene principes
  • Via Babo transparant communiceren met jonge kinderen over het gezin en IFG
  • Aan de slag met Babo: kennismaken en oefenen met Babo
  • Babo-methodieken toepassen op eigen casusmateriaal

Dag 2 (4u) 

  • Draagkracht bij jonge kinderen vergroten: opvangen wat er loskomt
  • Transparant communiceren met ouders
  • Oefenen methodieken van Babo – uitbreiding
  • In team werken met Babo (incl. intervisie rond ervaren drempels en valkuilen)

Waarom is dit interessant voor jou?

Babo reikt je concrete handvaten aan om zorgwekkende gezinssituaties en intrafamiliaal geweld vroegtijdig te detecteren en te bespreken met kinderen en ouders. 
Met de aangereikte werkvormen kan je een aanbod op maat uitwerken en integreren in de dagelijkse werking met jonge kinderen.

Onderzoekers Anneleen (anneleen.roelandts@ucll.be) en Dorien (dorien.wuyts@ucll.be) zijn erg trots op Babo en willen graag dat ook jij kennis maakt met hem! Zit je nog met vragen, contacteer hen gerust!

Waar gaat het door?

Een Babo-workshop op locatie? Dat kan!