Gedurende de jaarlijkse update BTW is het de bedoeling om een overzicht te verstrekken van de recente wijzigingen die een impact hebben op het correct naleven van de diverse BTW-verplichtingen.

Tijdens het seminarie wordt daarbij o.m. een overzicht gegeven van belangrijke en interessante administratieve beslissingen en circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak.  

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.  

Spreker

Jurgen Opreel, Managing partner ‘De btw-lijn’ 

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)
Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF: 106865 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG