Gedurende de jaarlijkse update personenbelasting is het de bedoeling om een overzicht te verstrekken van de recente wijzigingen die een impact hebben op het correct naleven van de verplichtingen inzake personenbelasting. De aangifte in de personenbelasting m.b.t het aanslagjaar 2021 staat hierbij centraal, waarbij de verschillende rubrieken - en de bijhorende wijzigingen - achtereenvolgens worden besproken.

Tijdens het seminarie wordt daarbij o.m. een overzicht gegeven van belangrijke en interessante administratieve beslissingen en circulaires, rulings, parlementaire vragen en rechtspraak.  

Je ontvangt ook het boek “Belastinggids 2021”

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.  

Spreker

Pieter Debbaut, Tax advisor Liantis, hoofdredacteur Belastinggids 

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

120 euro (alumni: 115 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)
Inclusief het boek “Belastinggids 2021”

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF: 106875 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG