Gedurende de jaarlijkse update personenbelasting is het de bedoeling om een overzicht te verstrekken van de wijzigingen die een impact hebben op het correct naleven van de verplichtingen inzake personenbelasting, in het bijzonder het indienen van de aangifte in de personenbelasting m.b.t. het aanslagjaar 2024.

Tijdens het webinar wordt o.m. een overzicht gegeven van de gewijzigde wetgeving, opvallende circulaires, interessante rulings, en belangrijke rechtspraak.

 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het webinar.

 

Spreker

Pieter Debbaut

Pieter
Debbaut
Tax Advisor
Liantis

Pieter Debbaut is ook hoofdredacteur Belastingsgids

Datum en locatie (met begin- & einduur)
Online
Prijs

€125 (alumni: €120) (studenten: € 15, zonder boek) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW).

In de prijs is het boek “Belastinggids 2024” inbegrepen. Dit wordt per post opgestuurd.

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille (UC Leuven, DV.O103479) en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 3 uur permanente vorming per sessie

Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.

Ongeveer drie weken na het bekijken van het webinar, ontvang je het desgevallende aanwezigheidsattest per e-mail. In dit kader is het van belang om de aandachtscontrole en de afsluitende toets gedurende het webinar te beantwoorden.

Vragen? Contacteer Ann Roelandt op +32 497 430 207

 overzicht programma fiscale club

Contact praktisch

Reinilde Van Wonterghem

Reinilde
Van Wonterghem
Analytisch nummer
5105001010
Interne referentie
SO00200