Gedurende de jaarlijkse update vennootschapsbelasting is het de bedoeling om een overzicht te verstrekken van de wijzigingen die een impact hebben op het correct naleven van de verplichtingen inzake vennootschapsbelasting, in het bijzonder het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting m.b.t. het aanslagjaar 2023.

 

Tijdens het seminarie wordt o.m. een overzicht gegeven van de gewijzigde wetgeving, opvallende circulaires, interessante rulings, en belangrijke rechtspraak.

 

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

 

Trainer

Yves Verdingh

Yves
Verdingh
Head of Tax
BNP Paribas Fortis
Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Diepenbeek
Prijs

€125 (alumni: €120) (studenten: € 15, zonder boek) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW).

In de prijs is het boek “Praktische handleiding vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2024” inbegrepen.
Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille
en/of bij liberform.

Attestering

Erkenningsnummer ITAA: A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Indien je je ITAA-nummer doorgeeft bij inschrijving voorzien we in een elektronische attestering bij het ITAA. De gevolgde uren permanente vorming worden dan automatisch in het elektronisch jaarverslag opgenomen, waardoor je dus zelf geen aanvraag hiervoor moet indienen bij het ITAA.

Ongeveer drie weken na het bekijken van het webinar, ontvang je het desgevallende aanwezigheidsattest per e-mail. In dit kader is het van belang om de aandachtscontrole en de afsluitende toets gedurende het webinar te beantwoorden.

Vragen? Contacteer Ann Roelandt op +32 497 430 207

  overzicht programma fiscale club

Analytisch nummer
5105001010
Interne referentie
SO00203