Gedurende het seminarie is het de bedoeling om een overzicht te verstrekken van de recente wijzigingen die een impact hebben op het correct naleven van de verplichtingen inzake het vennootschapsrecht. Dit o.m. ten gevolge van rechtspraak  het afgelopen jaar.

Er wordt daarbij ook stilgestaan bij het “nieuwe” wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), dat – op enkele uitzonderingen na - in werking is getreden op 1 mei 2019. Op 1 januari 2024 zullen alle vennootschappen volledig onderworpen zijn aan de dwingende regelgeving van het WVV, en zouden alle vennootschappen hun statuten – en in voorkomend geval, hun rechtsvorm – moeten hebben aangepast aan het WVV.  Het is vaak een ingewikkeld verhaal, waarbij in de tussentijd zeker al bepaalde stappen ondernomen kunnen worden.  

Je hebt de gelegenheid om je vragen voor te leggen aan de spreker vóór of tijdens het seminarie.

Spreker

Bart Windey, Advocaat-vennoot Consenso advocaten, gastdocent UCLL 
Michiel Valkeners, Advocaat Consenso advocaten 

Locatie en datum
Online (begin- & einduur)

Webinar
Het webinar wordt in real time aangeboden. Nadien is het webinar nog drie weken consulteerbaar.

Prijs

90 euro (alumni: 85 euro) (vrij van BTW: Art. 44§2-4° WBTW)

Je kan voor deze navorming een tegemoetkoming aanvragen bij de kmo-portefeuille en/of bij liberform.

Attestering
Erkenningsnummer BIBF: 106878/ Erkenningsnummer IAB A0013/2009 - 3 uur permanente vorming.

Contact

navormingen@ucll.be
+32 16 375 880 | +32 11 180 943 |

TERUG