Algemeen

In Europa heb je om te mogen werken aan koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgassen bevatten een certificaat nodig.

In Vlaanderen heb je naast een certificaat in de koeltechniek ook een erkenning nodig.
Om deze erkenning/certificaat te bekomen moet je slagen voor een examen.

Locatie en periode
Houthalen
Deze navorming is ook op maat beschikbaar