Algemeen

Verplicht voor personen die handelingen uitvoeren die een risico inhouden op emissie van ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen.

Locatie en datum
Houthalen
Houthalen
Deze navorming is ook op maat beschikbaar
Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in