Het concept zelfsturing is een begrip dat in de literatuur en praktijk veel ladingen draagt. Vanuit verschillende invalshoeken (neurowetenschappelijk, onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch) zijn er raakpunten. Hoe kijken we vanuit het expertisecentrum Education & Development naar de betekenis van zelfsturing in het onderwijs?  

We gebruiken het communicatiemodel van Simon Sinek (2009) - Why? How? What? – om het concept te verhelderen in misvattingen en een synthese over zelfsturing: 

  • Waarom is zelfsturing in onderwijs belangrijk? 
  • Hoe ontwikkelen we zelfsturing bij leerlingen? 
  • Wat is zelfsturing? 

 

Synthese

Misvattingen

Deze tekst kwam tot stand via een Delphi-studie waaraan 27 experten participeerden. Wil je reageren op dit artikel of erover in gesprek gaan? 

  • Wil je zelfsturing in het secundair onderwijs meer (be)grijpbaar en bespreekbaar maken? Neem een kijkje op zeg.ucll.be.
  • Wil je samen met je leerlingen zelfsturingskansen ontdekken, creëren en ondersteunen? Stap mee in ons onderzoeksproject.!
  • Meer weten over zelfsturing in het kleuterspel? Lees dit artikel.

Materialen voor schoolteams en het lager onderwijs komen eraan in schooljaar 2021-2022. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief