fushia

Agency bij jonge kinderen

De stem van jonge kinderen actief en doelbewust uitnodigen in je (klas)praktijk zorgt voor meer betrokkenheid en plezier in leren, zowel voor de jonge kinderen als voor jezelf als begeleider.

  • Ontdek hoe meespelen als begeleider hiertoe mooie kansen biedt!
  • Ontdek ook hoe de klasomgeving en het zorgbeleid van je school een belangrijke rol speelt in hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling

KleuterKracht!

Zonder zelf de structuur en organisatie te verliezen, toch ruimte maken voor de stem, keuze en eigenaarschap van jonge kinderen. De stem van je kleuters actief en doelbewust uitnodigen in je klaspraktijk zorgt voor nog meer betrokkenheid en plezier in leren, zowel voor de kleuters als voor jezelf. Met de laagdrempelige KleuterKracht-werkvormen geef je ruimte aan de inbreng van je kleuters, zonder dat je daarbij het gevoel krijgt dat je de dingen helemaal uit handen moet geven.
Het boek KleuterKracht (Slaets & Stroobants, 2022) is inbegrepen in deze navorming.

Onderzoekend leren met jonge kinderen

Werkvormen, denkroutines en andere tools voor onderzoekend leren bij jonge kinderen. Op welke manier roep je vragen op en zet je jonge kinderen aan tot verkennen en meer gericht onderzoeken met jonge kinderen? Hoe help je hen in kaart brengen wat ze onderzoeken en hoe? En hoe rapporteren jullie over wat je allemaal ontdekt hebt? In de vorming maken we gebruik van denkroutines die jonge kinderen op weg zetten om zichzelf goede vragen te stellen om hun onderzoekend leren te ondersteunen en richting te geven.

Wiskunde is kinderspel!

Vanuit spontaan spel van kleuters doelgericht naar ontwikkelen en oefenen van wiskundevaardigheden in activiteiten en hoeken. In het spontane spel van kleuters merken we regelmatig wiskundig handelen op. Wanneer we die observaties aangrijpen en koppelen aan groeilijnen en leerplannen, kunnen we dat spontane spel optillen zodat kinderen er nog meer uit meenemen. In deze vorming leer je hoe je die beweging maakt: van opmerken waar de wiskunde zit, die spontane interesse koppelen aan het leerplan en verdiepen binnen een geleide activiteit, om dan verder uit te breiden naar uitnodigingen en uitdagingen in de speelzones en hoeken in je klas.

Hilde Stroobants

Over de lesgever

Hilde Stroobants verdiepte zich als lerarenopleider en onderzoeker in leerprocessen, denkstimulering, reflectie en actieonderzoek als methode om zich voortdurend te professionaliseren met het oog op het optimaliseren van het leerproces bij kinderen. De onderwerpen hierboven vloeiden voort uit die zoektocht. 

De kracht van spel

Ontdek hoe spel in de klas kan worden versterkt. Niemand twijfelt aan het belang van spel, maar in de realiteit komt de kracht van spel niet altijd tot uiting. Welk spel in jouw klas is leerrijk spel? Wat maakt dat sommige kleuters hier nog niet toe komen? Wat kan je doen om ‘meer’ uit spel te halen? Afhankelijk van de vraag van de leerkrachten kan ingegaan worden op observeren van spel en inschatten van spelontwikkeling, vaardiger worden in meespelen als begeleider, mogelijkheden en hinderpalen verkennen in de huidige speelleeromgeving, integratie zorg-leren-spelen…
Het boek ‘De kracht van spel’ (Boland, Van de Weghe, Vancraeyveldt & Aerden, 2023) is inbegrepen in deze navorming.

Belonging in de kleuterklas

Aandacht voor groepsdynamiek in kleutergroepen. Zowel kinderen als leerkrachten vinden het gevoel van ‘belonging’ (erbij horen, samenhorigheid) in de kleuterklas heel belangrijk. Toch blijkt uit onderzoek dat het ondersteunen van de klasdynamiek in de praktijk niet zo gemakkelijk is. Sommige kleuters vinden heel moeilijk aansluiting. Wat maakt dat het moeilijk loopt? Welke rol kun je als leerkracht hierin opnemen? En hoe kun je kleuters ook zelf een stem, keuze en eigenaarschap geven met betrekking tot hun onderlinge relaties? Hierrond bieden we enkele handvaten om te kijken, te begrijpen en situaties als leerkansen aan te grijpen.

Ilse Aerden

Over de lesgever

Ilse Aerden is als docent verbonden aan de Banaba ‘Zorg en Remediërend Leren’ en als onderzoeker aan het centrum ‘Education and Development’ van de UCLL. Haar expertise focust op jonge kinderen, zorg en gelijke kansen.

Connection Lost?! 

Verbinding met kleuters met moeilijk hanteerbaar gedrag /// Samen-Spel: de kracht van de leerkracht-kindrelatie in het kleuteronderwijs.
In deze workshop leer je om verbinding te maken, te herstellen en te behouden met kleuters die moeilijk hanteerbaar gedrag stellen, alsook verbinding te maken met je eigen noden als (zorg-)leerkracht, twee belangrijke pijlers voor een kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelatie. Je leert hoe je spel kan inzetten als motor om verbinding te maken met alle kleuters in je klas, ook bij wie het moeilijk loopt.  

No Stress?! 

Inzetten op stressregulatie bij leraren en kinderen in het basisonderwijs. 
Ontdek hoe je als leerkracht je eigen stress en die van de kinderen onder de loep neemt en hoe je hierop kan reageren. Je krijgt inzicht in hoe je kinderen verantwoordelijkheid kan geven in dit proces. Zo maak je hen mede-eigenaar van hun eigen stressregulatie zodat je ze veerkrachtiger maakt voor uitdagingen, nu en in de toekomst. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek No stress (UCLL) biedt hiertoe inspiratie en concrete handvaten op maat van het basisonderwijs.

ReflectLeer  

Zorgbeleid moeilijk hanteerbaar gedrag in het basisonderwijs.
Crisissituaties op school komen we allemaal tegen. Weten jij en je schoolteam even niet meer goed hoe hiermee om te gaan? Zijn jullie op zoek naar hulpmiddelen om moeilijk hanteerbaar gedrag op de basisschool aan te pakken? Maak kennis met ReflectLeer, het reflectie-instrument ontwikkeld door Leuvense onderwijsprofessionals

Caroline Vancraeyveldt

Over de lesgever

Caroline Vancraeyveldt is als kernexpert verbonden aan het expertisecentrum Education & Development van UC Leuven-Limburg. Zij geeft tevens les in de Banaba Buitengewoon onderwijs en in het Postgraduaat ‘Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief’. Haar onderzoeksinteresses zijn Early Childhood Education, het belang van de leerkracht-kindrelatie, moeilijk hanteerbaar gedrag en sociaal-emotioneel welzijn.