blauw brein

Beleid in onderwijs

Inspelen op de vele uitdagingen binnen onderwijs vraagt om een doordacht, onderbouwd en gedragen beleid. Om de missie, visie en strategische doelstellingen van je school tot op de klasvloer te realiseren, heb je betrokkenheid nodig van schoolleiders, leraren en het schoolbestuur. Dit professionaliseringsaanbod biedt concrete onderzoeksgeïnformeerde handvaten en tools om het beleid van je school of scholengemeenschap te versterken.

Aanvangsbegeleiding met positief effect

Mentoring voor startende leraars in jouw school. 
Welke inzichten en tools van mentoring kan jouw school toepassen zodat startende leraars met goesting en deskundigheid werkplezier blijven ervaren? In deze navorming ontdek je concrete toepassingen en oefeningen, die we koppelen aan relevante theoretische kaders. Je krijgt inzicht in hoe je een visie rond aanvangsbegeleiding ontwikkelt en die implementeert in jouw school. Er is ook bijzondere aandacht voor coaching en reflectie.

Aanvangsbegeleiding met positief effect - vervolgtraject

Binnen het traject verbreden en verdiepen we eigen mentorrol binnen de organisatie. De theoretische kaders zullen steeds gekoppeld worden aan toepassingen en oefening. Er wordt ruimte voorzien voor dialoog en uitwisseling van eigen ervaringen.

Hilde Vanvuchelen

Over de lesgever

Hilde Vanvuchelen is lerarenopleider, LIO-begeleider en navormer binnen het Centrum Education & Development. Hilde focuste zich de voorbije 15 jaren op aanvangsbegeleiding en mentorenopleiding binnen onderzoek en vormingen.  Naast de basis- en vervolgopleiding ‘Aanvangsbegeleiding met positief effect’ binnen UCLL, geeft zij ook aanvangsbegeleiding voor de pedagogische begeleidingsdiensten Mechelen-Brussel, Antwerpen en Hasselt. Zij coacht groepen mentoren/aanvangsbegeleiders van scholengemeenschappen in meerjarige trajecten.

Vertrouwen in teams

Word meester in constructieve communicatie en ondersteun de groei van je team! 
In deze navorming ontwikkel je de kunst van het vertrouwen opbouwen in gesprekken. Je ontdekt hoe je de bijdragen en groeikansen van iedereen kan evalueren en hoe je labelen van leraars aan de hand van  ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ vermijdt. Je leert ook hoe je samenwerkingen op een objectieve manier kan observeren en verbeteren.

Sterktes in teams

Hoe kun je inspelen op sterktes van teamleden en op wat hen energie geeft? 
In deze navorming leer je de sterktes van je team in kaart te brengen. Daarvoor is even cruciaal om te weten wat hen energie geeft. Op basis van die sterktes gaan we aan het werk met de planning van een veranderingsproces. Hoe moeten we die planning vormgeven opdat iedereen de energie gevende sterktes optimaal kan inzetten?  We werken op basis van concrete problemen uit jouw school.

Leiderschap en rollen op school

Reflecteer op en bepaal je beleid aan de hand van rollen en de sterktes van je teamleden. 
Samen denken we na over jouw onderwijsorganisatie vanuit het perspectief van rollen. Je leert hoe je jouw school kan analyseren over verschillende organisatiedomeinen heen, zodat je kan bepalen wat voor jouw organisatie prioritair is. Je leert inzien dat veranderingsprocessen op veel verschillende manieren kunnen starten. Aan de hand van een interactief reflectie-instrument neem je de organisatie van je school onder de loep.

Karel Moons

Over de lesgever

Karel Moons heeft heel wat ervaring met het begeleiden van scholen, schoolteams en directies in veranderingsprocessen. Karel ondersteunt eveneens scholen rond het werken aan sterktes in multiculturele groepen. Daarnaast is Karel onderzoeker bij het Centrum Education & Development.

Duurzame inzetbaarheid versterken van 45+ leraars

Train the trainer: handvaten om aan de slag te gaan binnen jouw praktijk. Nu de pensioenleeftijd systematisch opgetrokken wordt, is het van belang om alle senior-leraren duurzaam inzetbaar te houden. Wat maakt de groep van senior-leraren bijzonder? Wat hebben zij nodig om gezond én energiek aan de slag te blijven? Wij geven graag inzichten mee over hoe je hiermee op je school aan de slag kan, zowel op het niveau van de individuele leraar als de brede schoolcontext.

Ine en Karel

Over de lesgevers

Ine Bogaerts is lerarenopleider binnen de Verkorte Educatieve Bachelor- Educatief graduaat en als praktijkonderzoeker verbonden aan het centrum Education & Development.

Karel Moons heeft heel wat ervaring met het begeleiden van scholen, schoolteams en directies in veranderingsprocessen. Karel ondersteunt eveneens scholen rond het werken aan sterktes in multiculturele groepen. Daarnaast is Karel onderzoeker bij het Centrum Education & Development.

Ontdek de weg naar een doorleefde schoolvisie

Aan de slag rond onderwijsdoelen, onderwijsvrijheid, onderwijsvormen en onderwijsbenaderingen. 
Dit professionaliseringstraject werkt rond vragen als: hoe profileer jij je als school? Hoe vernieuwend of juist traditioneel wil je school zijn? Wat is precies het gezamenlijk project van jouw school? Wat zijn jullie focuslijnen? In welke mate wordt de bestaande schoolvisie uitgedragen door het hele team?

In heel wat scholen is de schoolvisie toe aan een update. Soms leven er binnen een team verschillende standpunten over wat goed onderwijs is. Daarom richt Education & Development dit traject in voor schoolteams. Het vertrekpunt is de eigen schoolvisie. Aan de hand van actuele onderwijsdilemma’s wordt die op scherp gesteld. We expliciteren in team meningen over topics als: moet onderwijs al dan niet leerlinggestuurd zijn? Waarom zouden we wel of niet kiezen voor inclusief onderwijs? Is onze studiekeuzeproces best selectiegericht of juist interessegericht? Hoeveel controle is nodig in kwaliteitszorg?Dialoog staat daarbij centraal. Telkens verdiepen we ons via gesprekstechnieken in verschillende standpunten uit heden en verleden om op die manier tot een opgefriste, doorleefde schoolvisie te komen.

An en Leen

Over de lesgevers

Leen Alaerts is lector aan de lerarenopleiding Bachelor Secundair Onderwijs en senior-onderzoeker in het Expertisecentrum Education & Development. Ze engageerde zich het voorbije decennium voor verscheidene opleidingsonderdelen, professionaliseringsinitiatieven en onderzoeksprojecten rond didactiek, burgerschap, onderzoekende leraren, projectonderwijs,  diversiteit en de modernisering van het secundair onderwijs.

Anne Decelle is lector taal en communicatie en vakdidactiek aan de Bachelor Secundair onderwijs en senior-onderzoeker in het Expertisecentrum Education en Development. Ze werkte eerder mee aan onderzoeksprojecten over oriëntering, over de modernisering van het secundair onderwijs en over schrijfvaardigheidsonderwijs.