Het lerarentekort en de hoge werkdruk dwingen scholen ertoe om inventief om te gaan met hun schoolorganisatie, de verdeling van de uren en de taken. De ‘klassieke organisatie’ houdt in een toenemend aantal scholen niet langer stand. De ontevredenheid van zowel leerkrachten, leerlingen als ouders en de personeelsuitval nemen toe. Over de school(-organisatie) reflecteren in termen van rollen houdt in dat we op andere manieren met taakverdeling, schoolorganisatie en duurzame inzetbaarheid kunnen spelen. De focus ligt echter vooral op het kunnen inspelen op sterktes van teamleden en op wat hen energie geeft. Daardoor ontstaat gelijkwaardigheid tussen het beleid en het personeel en wordt verandering meer door iedereen gedragen. Het reflectieinstrument is vormgegeven in een interactieve pdf. Die krijg je mee naar huis. 

Doelgroep

Directies en beleidsondersteuners; beleidsmedewerkers van scholengemeenschappen.

Doelstellingen

In deze nascholing leer je: 

  • nadenken over jouw onderwijsorganisatie vanuit het perspectief van rollen.
  • jouw school analyseren over verschillende organisatiedomeinen heen, zodat je kan bepalen wat voor jouw organisatie prioritair is.
  • inzien dat veranderingsprocessen op veel verschillende manieren kunnen starten.
  • de leidraad voor reflectie hanteren en toepassen op jouw team, zodat de participatie van jouw team aan veranderingsprocessen toeneemt. 
Programma

Het reflectieinstrument werd ontwikkeld door Mieke Achtergaele en Karel Moons in een tweejarig onderzoeksproject. Na een literatuurstudie en de analyse van doorlichtingsverslagen werd het kader getoetst bij directies van (innnovatieve) scholen.
In de nascholing leer je met het instrument reflecteren vanuit je eigen rol, vanuit het stanpunt van een team en vanuit het standpunt van een individuele leerkracht. 

Praktische info

Deelnemers brengen een laptop mee (met kabel).

 

Je schrijft in voor één dag, telkens van 9:30-15:30

  • in campus Diepenbeek op 19 september 2024;

of

  • in campus Hertogstraat (Heverlee) op 14 januari 2025
Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Diepenbeek
UCLL Campus Hertogstraat
Prijs

150 euro (incl. broodjeslunch)
Deze navorming kan ook op maat gegeven worden op een datum en locatie naar keuze. Neem hiervoor contact op met navormingen@ucll.be
.

Contact

Karel Moons

Karel
Moons
Contact praktisch

Elke Truyens

Elke
Truyens
Analytisch nummer
5101001000
Interne referentie
ED00165