Het expertisecentrum Inclusive Society is een praktijkgericht kennis- en vormingscentrum dat praktijkrelevante (wetenschappelijke) expertise opbouwt inzake inclusie, participatie en diversiteit.

Wij doen dit door het samenbrengen en uitbouwen van expertise, in samenwerking met andere partners. De opdrachten van het expertisecentrum Inclusive Society hebben onder meer betrekking op de kunst van het samenleven.

Hierin ligt het accent op de volwaardige participatie van alle burgers door te focussen op het ondersteunen van burgerschapspraktijken, interculturele en empathische dialoog in een superdiverse samenleving met meertaligheid als norm. 

Naast deze bijdragen aan een inclusieve samenleving streeft dit expertisecentrum ook naar de verdere verdieping en ontwikkeling van inclusief onderwijs met bijzondere aandacht krachtige leeromgevingen, de rol van zorg op school en verbinden gezag.

Daarnaast zetten we in op sport als hefboom voor inclusie als verbindende taal tussen publieke ruimte en bewegen. Hierin staan zowel aangepaste sporten, een inclusief sportaanbod als samenwerkingen rond inclusief bewegen centraal.

Verder richten we ons ook op maatschappelijke vragen rond de plaats van het internet in zorg en welzijn, specifiek rond de thema’s: mediaopvoeding, onlinehulp en gaming.

De verschillende inhoudelijke topics in dit expertisecentrum bewegen zich op een continuüm van bijzondere doelgroepen tot het universeel ontwerp "for all" met altijd bijzondere aandacht voor uitsluitingsmechanismen. Kenmerkend voor ons expertisecentrum is de doorontwikkeling van participatieve en empowerende onderzoeksmethodologie.  Dat alles doen we vanuit (inter)nationale concrete noden, in co-creatie met (kwetsbare) burgers, scholen, organisaties en bedrijven, vanuit krachten en sterktes, steeds divers-sensitief. 

Voor een maximale kruisbestuiving tussen het centrum en de relevante sectoren biedt het expertisecentrum ondersteuning aan in de vorm van visieontwikkeling, onderzoek, materiaalontwikkeling, (na)vorming, coaching en consultancy.

 

Hier wil ik meer over weten!

UCLL Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven

elke.emmers@ucll.be
+32 (0) 476 86 81 81