Dienstverlening

Dienstverlening is een aanbod op maat, dat in samenspraak met de organisatie, school, het bedrijf wordt vormgegeven. Op basis hiervan maken we een offerte op. Hieronder geven we drie voorbeelden van dienstverlening, maar via de output pagina kan je ook andere onderzoeken raadplegen, waarrond eveneens een traject kan worden opgezet.

We kiezen bewust voor een dienstverleningstraject, gespreid in de tijd, om duurzame verandering te faciliteren.

PrOJECteN IN DE KIJKER

De Living

De Living
Over verbindende empathie

De Living vertrekt vanuit het sterke geloof in de kracht van verhalen om empathie en verbinding tussen mensen met uiteenlopende professionele en persoonlijke achtergronden tot stand te brengen. De deelnemers kunnen op een gelijkwaardige manier elkaars (persoonlijk) verhaal beluisteren. Via gesprek ervaren mensen een gemeenschappelijkheid die verbinding tot gevolg heeft. Daarnaast zetten we bij De Living narratieve methodieken in om aan onderzoek te doen.  We gaan samen met organisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen op zoek naar nuttige inzichten en bruikbare systemen of methodes die met een positief effect op de werkvloer ingezet kunnen worden. Bezoek ook onze website De Living.

Contacteer: liesbeth.spanjers@ucll.be of katrien.mertens@ucll.be voor meer informatie.

Let’s roll together

Let's Roll Together
actief samen bouwen aan kwaliteitsvolle ondersteuning op school

Onze missie is teams coachen, inspireren en ondersteunen in samenwerken. We gaan op zoek naar handvaten om echt duurzaam samen als (interprofessioneel) team te ondersteunen op school, om in co-creatie knowhow op te bouwen en ruimte te creëren voor verandering. Let’s roll together! Izabel en Sofie staan klaar om alle betrokkenen mee te nemen op weg naar meer inclusief en dus ook kwalitatief onderwijs.

Contacteer: izabel.janssens@ucll.be of elisabeth.cans@ucll.be voor meer informatie.

Taal en beeld in verandering

Impact Beeld en Taal
kies bewust voor een inclusieve beeldvorming en taal binnen je organisatie

Taal en beelden zijn krachtiger dan we soms denken. Hoe blijf je als leerkracht, hulpverlener, werknemer overeind in een snel veranderende wereld? Welke beelden gebruik je in je lessen, in je communicatie? Hoe spreek je met en over jongeren, collega’s, anderen? Welke onzekerheden ervaar je hierbij en hoe ga je hiermee om? In deze workshop gaan aan de hand van concrete voorbeelden in gesprek over beeld en taal. We kijken kritisch naar onze eigen communicatie en de boodschappen die erin vervat zitten. We werken aan bewustwording en sensibilisering vanuit de eigen praktijk. Gedurende 2 sessies van 2 uur (of 1 sessie van 3 uur) gaan we samen aan de slag. We vragen om ook eigen beeldmateriaal mee te brengen naar de workshop.

Meer informatie? Opleiding: De impact van beelden | UCLL Research & Expertise 

Contacteer sofie.vanpelt@ucll.be voor meer informatie.

Repaper

Repaper Reduce Reuse Recycle
recycle, re-use, responsible

Interessant voor alle organisaties, scholen, bedrijven, die hun papierafvalberg willen verkleinen én willen inzetten op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. UCLL verzorgt een traject op maat: we starten met een intakegesprek waarin we je noden verkennen. Vervolgens bekijken we welk maatwerkbedrijf of welke sociale partner (dagcentrum) het meest geschikt is.  Daarna gaan we aan de slag, volledig op maat van het bedrijf. Zo kan de school een product ontvangen, gemaakt van het oud papier, dat opnieuw gebruikt kan worden door leraren. Bekijk zeker dit filmpje om te bekijken welke producten gemaakt kunnen worden, of stel je vraag aan Wim.

Contacteer wim.wiertz@ucll.be voor meer informatie.

Empathish Frans

Empathisch Frans
voor hulp-en dienstverleners

Tijdens de opleiding gaan we aan de slag met concrete voorbeelden van gesprekken met de doelgroep (ouders, cliënten, kinderen, patiënten) en oefenen we op sleutelzinnen die aansluiten bij de basisgespreksvaardigheden van het empathisch gesprek. Gedurende 6 sessies van 3 uur oefenen we de gespreksvaardigheden en gesprekstechnieken in het Frans gebaseerd op geweldloze communicatie, oplossingsgericht communiceren, actief luisteren en verbindende communicatie. Collega Sofie Van Pelt schreef mee het boek 'Empathisch Frans voor hulp- en dienstverleners'  en staat steeds klaar voor al jouw vragen omtrent dit thema!

Contacteer sofie.vanpelt@ucll.be voor meer informatie.

 

Empathish Nederlands

Empathisch Nederlands voor de zorg
voor hulp-en dienstverleners

Deze cursus richt zich op niet-Nederlandstalige zorgverleners (vereist startniveau: ERK B1) die vaak in contact komen met Nederlandstalige patiënten. We vertrekken vanuit concrete gesprekken met verschillende doelgroepen (zoals bijvoorbeeld kinderen of ouderen) en focussen op gespreksvaardigheden en empathie. In 6 sessies van 2 uur brengen we relevante woordenschat (denk aan sleutelzinnen per situatie) en grammatica aan en oefenen we aan de hand van rollenspelen. Empathie, actief luisteren en verbindende communicatie staan centraal. Het Huis voor Gezondheid is de opdrachtgever voor dit initiatief.

Contacteer katrien@huisvoorgezondheid.be  voor aanvragen in Brussel en de Brusselse rand.

Contacteer kim.luckermans@ucll.be  voor aanvragen buiten Brussel.

 

Weerbaar online

 
Weerbaar Online
Online risico's beperken vanuit emotionele ontwikkeling

Loop jij vast op casussen met betrekking tot online risico's? Dan kan een blik vanuit het kader van emotionele ontwikkeling soelaas bieden. 

Vanuit het project 'OverSeo' ontwikkelde UCLL een handelingskader met tips voor begeleiders van personen met een disharmonisch ontwikkelingsprofiel op vlak van online risico’s. Vertrekpunt is de invloed van (het niveau van) emotionele ontwikkeling met als doel het risicovol sociaal mediagebruik preventief te vermijden of curatief te begeleiden. Het onderzoeksteam ondersteunt diverse casussen op vlak van online risico’s (online seksualiteit en online agressie) vanuit het kader van emotionele ontwikkeling, daarnaast bieden zij ook algemene vormingen over omgaan met online risico’s vanuit emotionele ontwikkeling.

Indien je beroep wil doen op onze expertise kan u ons steeds contacteren via nathalie.drooghmans@ucll.be of pieter.frederix@ucll.be.

BLIKOPENER

Met financiële steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO) kan UCLL Research & Expertise u gratis aanbieden:

  • Ondersteuning bij de analyse van uw vraag of probleem
  • Eerstelijnsadvies
  • Verwijzen naar de geschikte partijen die u een oplossing kunnen bieden; het volledige netwerk van Vlaamse hogescholen staat voor u klaar!

Raadpleeg de website: www.blikopener.vlaanderen