In opdracht van VIVEL 

Eind 2019 werd het onderzoek ‘Vorming in de eerste lijn in Vlaanderen 2020: Onderzoek naar het huidige en gewenste multidisciplinaire en blended vormingsaanbod’ in opdracht van het Vlaams Instituut Voor De Eerste Lijn en in samenwerking met de Academie Voor De Eerste Lijn uitgevoerd. VIVEL is een prille organisatie, opgericht in de lente van 2019, met de ambitie samen met alle actoren van de eerste lijn de gezondheid en welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel te verbeteren. Eén van hun activiteiten is het versterken van de eerste lijn door het aanbieden van professionalisering. Aan de hand van het uitgebreid onderzoek kreeg VIVEL zicht op het verloop en de positieve en negatieve aspecten van het huidig aanbod en op het gewenste, toekomstige innovatieve en multidisciplinaire vormingsaanbod in de eerste lijn. Een zestal concrete aanbevelingen werden geformuleerd waarmee VIVEL mee aan de slag gaat in hun actieplan 2021.  

In opdracht van zorgorganisaties: 

Alle stakeholders uit onderwijs, werkveld en studenten zijn het erover eens dat een sterke begeleiding op het werkveld noodzakelijk is. Daarnaast is permanente vorming een blijvende uitdaging voor de zorgsector. Expertisecentrum Health innovation draagt jaarlijks bij tot het professionaliseren van mentoren op het werkveld door het aanbieden van mentorenopleidingen en permanente vorming klinisch redeneren. Gezien we willen inspelen op de specifieke context van zorgorganisaties (ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen) en zorgverleners in de eerste lijn, verkiezen we opleidingen op maat. Het Imeldaziekenhuis Bonheiden; RZ Heilig Hart Tienen, AZ Heilig Hart Leuven, OPZC Rekem, Mariaziekenhuis Noord-Limburg en Ziekenhuis Oost-Limburg mochten in 2019 van ons kneedwerk proeven.  

UCLL Research & Expertise als partner

Er zijn heel wat manieren waarop je met ons in zee kan gaan. Als UCLL Research & Expertise stellen we onze expertise immers graag ter beschikking van bedrijven, organisaties en overheden.

Op grote schaal en/of contractueel
Onderzoeken groot of klein; we gaan de uitdaging altijd aan. Veelal zijn de grootschalige projecten subsidieprojecten in samenwerking met diverse partners uit binnen- en buitenland. In opdracht van een organisatie, binnen een duidelijke scope en met een vooropgesteld budget is ook contractonderzoek mogelijk.

Maatwerk als maatstaf
Samen gaan we op zoek naar financieringsmogelijkheden voor je project.

Ook onze studenten doen mee
Méér Moving Minds nodig? Via studentenprojecten, tijdens stages of binnen het kader van een bachelorproef kunnen we onze studenten aanspreken om deel uit te maken van jouw ambities.

Expertise = onze service aan jou
Wist je dat je steeds ons advies kan inwinnen over een brede waaier aan onderwerpen? In een eerste gesprek detailleren we samen we de verwachtingen én bespreken we de de mogelijke verdere stappen.

BLIKOPENER

Met financiële steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO) kan UCLL Research & Expertise u gratis aanbieden:

  • Ondersteuning bij de analyse van uw vraag of probleem
  • Eerstelijnsadvies
  • Verwijzen naar de geschikte partijen die u een oplossing kunnen bieden; het volledige netwerk van Vlaamse hogescholen staat voor u klaar!

Raadpleeg de website www.blikopener.vlaanderen