De aanvulling tot coördinator voor preventieadviseurs is een verkorte opleiding van minstens 30 uur voor wie het getuigschrift van preventieadviseur al behaald heeft. In het KB van 25 januari 2001 (+ latere wijzigingen) staat beschreven aan welke vereisten van vooropleiding en ervaring de persoon die als coördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen optreedt moet voldoen. Het KB van 19 december 2001 regelt de specifieke vorming van een coördinator.

Bij de behandeling van de verschillende thema's wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de concrete taken van de veiligheidscoördinator (adviserend, coördinerend, …). Hieruit volgt dat de vorming en dus ook de evaluatie zich moet richten zowel op het verwerven van kennis, als het aanleren van vaardigheden en op attitudevorming.

Docenten
Onze docenten en medewerkers zijn verbonden aan verschillende universiteiten en hogescholen, gespecialiseerde instellingen, overheidsinstanties, externe diensten en bedrijven. Dit zorgt zowel voor voldoende theoretische diepgang als voor een concrete praktische benadering.
Om de kwaliteit van de onderwijsverstrekking te waarborgen worden zij onderworpen aan een evaluatiesysteem.

Doelgroep

Preventieadviseurs die hun getuigschrift na 1 mei 2004 behaalden en via deze bijkomende module als coördinator wensen op te treden. Het getuigschrift preventieadviseur bepaalt welk getuigschrift behaald kan worden na de module “aanvulling tot coördinator”.

Preventieadviseurs niveau 1 kunnen een getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau A” halen.

Preventieadviseurs niveau 2 kunnen het getuigschrift “veiligheidscoördinator niveau B” halen.

Doelstellingen

Leerinhoud en doelstellingen per lesonderdeel kunnen opgevraagd worden via mail via veiligheidskunde@ucll.be.

Programma
 • Algemene en specifieke risico’s betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering terzake;
 • Coördinatietechnieken;
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen;
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • de wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
  • de reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten;
  • de reglementeringen betreffende de wegsignalisatie;
  • de reglementeringen in verband met het leefmilieu.
Praktische info

De volledige module omvat 36 lesuren (6 lesdagen) en bestaat uit hoorcolleges en 1 projectwerk.

Lesdata:

04/03/2024

van 08u45 tot 16u

11/03/2024

van 08u45 tot 17u

18/03/2024

van 08u45 tot 16u

25/03/2024

van 08u45 tot 16u

15/04/2024

van 08u45 tot 13u en van 13u tot 15u: opvolging project online

22/04/2024

van 08u45 tot 16u00

20/05/2024

Project digitaal bezorgen aan het secretariaat

27/05/2024

Evaluatie project TMB van 08u45 tot 12u00

De deelnemers kunnen gebruik maken van de hogeschoolinfrastructuur met o.a.:

 • ruime parking
 • restaurant met maaltijden aan democratische prijzen voor cursisten
 • mediatheek
 • draadloos netwerk en digitale leeromgeving

Deze opleiding geeft recht op Vlaams Opleidingsverlof.

Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Diepenbeek
Prijs

Prijs: € 975

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

Inbegrepen zijn:

 • studentenkaart met kortingen in het hogeschoolrestaurant
 • koffie, thee en water
 • evaluaties
 • feestelijke proclamatie
Contact

Hilde Vrindts

Hilde
Vrindts
Contact praktisch

Nisken Leeten

Nisken
Leeten
Interne referentie
VK00038