In Vlaanderen zijn er ruim 1000 dove en slechthorende leerlingen en een 1000-tal blinden en slechtziende leerlingen die onderwijs volgen in het buitengewone of het gewone onderwijs. Deze populaties zijn erg heterogeen, van kinderen die gewoon onderwijs volgen met nauwelijks extra ondersteuning tot kinderen in het buitengewoon onderwijs met complexe bijkomende beperkingen naast de doofheid of de slechtziendheid. Binnen deze basisopleiding ‘leerlingen met een sensoriële beperking’, zullen we kennismaken met deze heterogene populatie en met hun specifieke onderwijsbehoeften’.

Doelgroep

Tijdens het schooljaar 2023-2024 zal de module ‘OB-sensoriële beperkingen’ ook open staan voor studenten, leerkrachten, logopedisten,… van buiten de opleiding ‘Bachelor Buitengewoon Onderwijs (BaBO) aan de Hogeschool UCLL.

Doelstellingen

De doelstelling van deze opleiding is om via nascholing basiscompetenties bij te brengen voor de professionele begeleiding van dove en slechthorende leerlingen in buitengewoon en gewoon onderwijs. Zij richt zich dan ook voornamelijk op (on)-leerkrachten en (on)logopedisten, en op allen die betrokken zijn bij de begeleiding van dove kinderen in buitengewoon en gewoon onderwijs als in de gezinnen.

Hogeschool UCLL (locatie Heverlee-Leuven) is de enige Hogeschool in Vlaanderen die binnen de Banaba-opleiding Buitengewoon Onderwijs een specifieke module organiseert rond het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. De module levert 4 studiepunten op en de opleiding kan dus ook gevolgd worden door professionelen die in een andere hogeschool de opleiding Buitengewoon Onderwijs volgen, maar die specifieke kennis willen opdoen rond ‘doven en slechthorenden’.

Programma

Sessie 1 op 28 februari 2024 - Een leerling met een gehoorverlies in mijn klas: beeldvorming van DSH-leerlingen

Sessie 2 op 20 maart 2024 - Onderwijs en begeleiding van dove en slechthorende leerlingen in gewoon en buitengewoon onderwijs: schools, communicatie en sociaal-emotioneel

Sessie 3 op 17 april 2024 - De gedifferentieerde visie + de aangepaste didactiek vanuit de Reflecterende Moedertaal Methode

Sessie 4 op 8 mei 2024 - Een slechtziende of (doof-)blinde leerling in mijn klas + Leerlingen met bijkomende beperkingen naast de sensoriële beperking.

Sessie 5 op 29 mei 2024 - Dovengemeenschap en Dovencultuur: leven als een dove persoon in de 21ste eeuw

Lesgever

Leo De Raeve

Leo
De Raeve
Directeur
ONICI
Datum en locatie (met begin- & einduur)
UCLL Campus Hertogstraat
UCLL Campus Hertogstraat
UCLL Campus Hertogstraat
UCLL Campus Hertogstraat
UCLL Campus Hertogstraat
Prijs

Standaardprijs: 50 euro per sessie; 150 euro voor deelname aan 5 sessies.

Contact

Sofie Van Eynde

Sofie
Van Eynde
Contact praktisch

Kim Luckermans

Kim
Luckermans
Analytisch nummer
5106001000
Interne referentie
IS00186